פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מרץ1
הפיצוי הניתן לדייר הגר בשכירות מוגנת בפרויקט של התחדשות עירונית
מעריב
\יזמים מחפשים בניינים כדי לבצע פרויקטים של התחדשות עירונית בתל אביב. בקו הרקיע של העיר תל אביב נראים הרבה מנופים מה שמעיד על פריחה בענף הנדל"ן. יזם התחדשות עירונית נתקל בקשיים שונים בבואו לקדם התחדשות עירונית בתל אביב, כמו למשל דירה או חנות בדמי מפתח או הליכי תכנון כמו גם חוקי שימור. ישנה גם שכירות מוגנת, כאשר הדייר המוגן יכול לגור בדירה ללא מגבלת זמן, אלא רק במקרים מסוימים, כמו למשל הפסקה של תשלום דמי השכירות או נטישת הדירה, שאז אפשר להפסיק את השכירות שלו. יזם פינוי בינוי יכול להגיש תביעה לפינוי דייר מוגן רק אחרי הוא קיבל היתר בניה ואז מוסמך בית המשפט לקבוע פיצוי שיינתן לדייר המוגן בתמורה לכך שיפונה. תזמון זה יוצר ליזם התחדשות עירונית בעיה מכיוון שברצונו להתחיל את העבודה לביצוע הפרויקט, אך במקרה זה על היזם להתחיל רק בשלב הזה הליך משפטי שעלול להיות ארוך. עורך דין של יזמי התחדשות עירונית ניסו למצוא דרכים כדי לקצר את התהליך, ושיוכלו להתחיל אותו לפני קבלת היתר הבניה, למשל הגשת בקשה להיתר הריסה אותו ניתן לקבל באופן זריז יותר, ובניסיון אחד, אכן החלו הצלחה. אך מקרים אחרים של הגשת תביעה לפינוי דייר מוגן לאחר הגשת בקשה לקבלת היתר בניה, לא התקבלו. כאשר תביעות כאלה מגיעות לבית המשפט, ישנם שופטים אשר פוסקים לדייר המוגן סכום אשר יאפשר לו לרכוש דירה חלופית, או בהחלטות אחרות פוסקים שליש נוסף על דמי המפתח. למרות שמספר הדיירים הולך ויורד עם השנים כי הזכות למגורים מסתיימת עם סיום חייהם, אך עדיין צריך למצוא פתרון חוקתי שיגדיר פיצוי מסודר ומהיר לסוגיה זאת.
למאמר המלא