פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38נוב7
פתרון עבור יזם פינוי בינוי לדיירים סרבנים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך
Ynet
כאשר מדובר בפרויקט של התחדשות עירונית ובפרט פרויקט פינוי בינוי נראה שמדובר בפתרון טוב לכל מי שגר בבניין ישן שיקבל דירה בבניין חדש שנבנה. אין הדבר נכון תמיד ובעיקר כאשר מעורבים בזה דיירים ותיקים. עו"ד אילנה בראף שניר מציינת כי חלק גדול מהדיירים אשר נכנסים לפרויקט של פינוי-בינוי הם ממעמד סוציו-אקונומי נמוך החוששים מתשלומי ועד הבית שיגמלו, למשל אם מעורבת חברת ניהול בתחזוקת הבניין, או תשלומי הארנונה שיגדלו לאחר כניסתם לדירה החדשה כי הם מושפעים מגודל הדירה. דיירים כאלה לפעמים נוטים להתנגד לביצוע הפרויקט של פינוי בינוי. דיירים סרבנים יכולים להוות מכשול לפרויקטים של התחדשות עירונית שעלולים להגיע למצב של הקפאה. אחד הפתרונות לסוגיה זאת עבור יזם פינוי בינוי מכונה שנמוך, מסבירה עו"ד בראף שניר, לפיה הוא נותן לדיירים אלו הצעה אחרת מאשר ליתר הדיירים למשל דירה קטנה יותר ששוויה נמוך מהדירה אותה היה אמור לתת להם. את ההפרש בין שווי הדירות ייתן היזם לדיירים דרך לממן את ההוצאות העתידיות הגבוהות מאלה שהיו רגילים למשל עבור תשלומים לוועד הבית. עבור יזם פינוי-בינוי זה פתרון עבור הדירות בעלות השווי הנמוך יותר בבניין כאשר הוא יכול לשווק בשוק החופשי דירה בעלת שווי גבוה יותר. עדיין קיימת בעיה לממש את רעיון השנמוך והוא מי יוודא שהכספים המגיעים לדיירים אכן ישמשו למטרתם, כלומר לתשלום עבור ארנונה או ועד בית. עו"ד בראף שניר, מציעה לוועדות המקומיות לחייב יזם פינוי בינוי להוסיף הוראות כאלה בחוזה והוא יהיה מחויב להקים קרן, אשר תהיה תחת פיקוח, שבה יופקדו הכספים שמגיעים במסגרת השנמוך והיא תנוהל למטרה זו בלבד, כך שהדיירים לא ישתמשו בהם למטרות אחרות ויגיעו לאחר מכן למצב שלא ישולמו תשלומי הארנונה ומסי וועד הבית.
למאמר המלא