פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי17
תהליכי אישור להיתרי בנייה יתבצע באופן מקוון
Ynet
שר האוצר, משה כחלון, חתם תקנות חדשות המחייבות שינוי בהליכי הרישוי, לפיהן ההליכים יתבצעו על ידי שימוש במערכת המקוונת "מערכת רישוי זמין". המערכת הוקמה על ידי אגף התקשוב במשרד האוצר והיא מרכזת במקום אחד את כל המידע וכן את האישורים הנדרשים. מכיון שהמערכת עדיין חדשה, תינתן תקופה של חודשיים שבה יוכלו עורכי הבקשות, כמו גם עובדי הוועדות המקומיות לצבור ניסיון בעבודה עם המערכת ולכן חובת השימוש בה תחל רק בעוד חודשיים, למרות שכבר היום ניתן להגיש בקשות באמצעות, אך אין זו עדיין חובה. משרד האוצר גם מתכוון להפעיל מכוני בקרה שיעזרו לקצר את הליכי קבלת האישורים והכוונה היא גם להוסיף הליך מקוצר לקבלת היתרי בנייה בתוך 45 יום, אף הליך מקוצר זה יחל רק בעוד חצי שנה. מינהל התכנון השקיע עד כה בהכנת התהליך ובין השאר גם בהכשרה של הגורמים בוועדות המקומיות כ-120 מילון שקל ובהדרכה של כ-2,300 עורכי בקשות על התהליך הממוחשב. ההשקעה הכספית כללה גם את הכנת תהליך המחשוב, והטמעה מערכת הרישוי בכל הוועדות המקומיות.
למאמר המלא