פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו14
תשבי גבעתיים הגישו הסתייגות לתיקון 3א' לתמ"א 38
גלובס
המועצה הארצית לתכנון ובנייה מקדמת את תיקון 3א' לתמ"א 38 אשר יקבע את אופן חישוב הזכויות שתכנית זו מעניקה במסלול של הריסה ובנייה. שלב הגשת הסתייגויות והערות לנוסח המוצע של התכנית הסתיים, והאדריכל דימיטרי מזו, מונה לבחון את ההסתייגויות שניתנו. במקרים של בתי דו קומתיים או בבתים פרטיים, צירוף הזכויות של תמ"א 38 ושל הזכויות התקפות בתב"ע באותו האזור יוצר מצב שניתנות זכויות בנייה משמעותיות, מה שגרם לראשי הערים להתנגד לתכנית. כדי לרצות את ראשי אלה, נקבע בנוסח המוצע של התיקון שניתן יהיה לגבות במקרים אלה היטל השבחה על הזכויות שניתנו מכו"ח תמ"א 38. תושבים מרעננה וביניהם גם נחום חופרי, ראש העירייה לשעבר, הגישו התנגדות לנוסח המוצע של התיקון לחוק המוצע באמצעות עו"ד בצלאל גרוס. בהסתייגות ביקשו התושבים להחריג מתכנית החיזוק את הבתים הפרטיים והבתים הנמוכים מכיוון שאין היא ממלאת את הייעוד שלשמו קמה תכנית המתאר הארצית וכן שהיא מנוגדת לאינטרס הציבורי מכיוון שהוא מנוגד לעקרון השוויון והצדק החלוקתי. לדעת המסתייגים, נדרשת הכרעה של המועצה הארצית בעניין זה מאחר והוגשו בקשות על ידי בעלי בתים פרטיים מבקשים לנצל את זכויות תמ"א 38, ולדעתם, בעלי בתים כאלה של קומה אחת ייאלצו להמתין לאישור תכנית מפורטת של אותו אזור.
למאמר המלא