פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק6
בית המשפט המחוזי קבע כי עיריית בני ברק תפרסם את הבקשות לתמ"א 38
גלובס

בית המשפט המחוזי בתל אביב חייב את עיריית בני ברק להעביר לידי עו"ד משה שוב את הבקשות למתן היתר בנייה בעיר על פי תמ"א 38, שבמסגרתן נדרש סימון שטח שיועד לצרכי ציבור בקומת הקרקע לטובת העירייה. תביעה זו מקורה בדרישה להקצות שטח ציבורי בקומת הקרקע של בניין שעובר חיזוק על פי תמ"א 38 לטובת העירייה, וזאת כתנאי לקבלת היתר בנייה. ועדת הערר ולאחריה בית המשפט המחוזי בתל אביב קבעו כי דרישה זו אינה חוקית. השופטת צילה צפת הורתה לעיריית בני-ברק להעביר את המידע על היקף דרישתה הבלתי חוקית וזאת לפי חוק חופש המידע.


למאמר המלא