פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי17
כפיית הרוב על המיעוט של דיירי הבניין לביצוע תמ"א 38 - רק אחרי קבלת היתר הבניה
גלובס

לצורך מימוש תמ"א 38 וחיזוק מבנים ישנים, נקבע בחוק מנגנון של כפיית החלטות הרוב על המיעוט "הסרבן" בבית המשותף. באישור המפקח על הרישום ניתן לבצע את העבודות לבקשת בעלי 2/3 מהדירות בבית המשותף. בפסה"ד שניתן לאחרונה נקבע, כי סמכות המפקח לכפות את עמדת הרוב על המיעוט קמה רק לאחר שניתן היתר הבנייה. חשיבות העניין נובעת מהפן המעשי של יישום חוק החיזוק, שהרי קשה למצוא קבלן שיסכים להשקיע הון רב רק כדי לגלות לאחר קבלת היתר הבנייה שהשקעתו ירדה לטמיון כשהמפקח קיבל את עמדת המיעוט ולא איפשר את ביצוע העבודות.


למאמר המלא