פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו14
מינהל התכנון פרסם מכתב בקשר לתוכניות ברשויות המקומיות מכוח סעיף 23 של תמ"א 38
TheMarker
ממכתב שפירסם מינהל התכנון, עליו חתומה סגנית המנכ"לית של המינהל, רות שוורץ חנוך, עולה כי תוכניות מכוח תמ"א 38 אותן קידמו הרשויות המקומיות לפי סעיף 23 של תמ"א 38 יבוטלו כאשר יפוג תוקפה באוקטובר 2022 כפי שהודיע מינהל התכנון בחודש מאי 2019. תוכניות אלה לפי סעיף 23 של הרשויות המקומיות, נועדו להתוות את הדרך שבו ניתן ליישם תוכניות של התחדשות עירונית בפרויקטים של תמ"א 38 והן תוכניות מפורטות אשר מגדירות את קבלת היתר בנייה. התוכנית המוכרת ביותר היא תוכניות הרבעים של תל אביב אשר מתייחסת לחלקים הוותיקים של מרכז העיר, אך תוכניות כאלה הוגדרו גם בערים, ירושלים, הרצליה, בת ים, רמת השרון, גבעתיים. המינהל יפרסם את רשימת התוכניות אשר תתבטלנה והרשויות לא יוכלו להגיש אחרי האוקטובר הבא בקשות להיתרי בנייה. עוד עולה מן המכתב של שוורץ חנוך כי הוראות תמ"א 38 ימשיכו לחול על כל הבקשות להיתר בנייה אשר תוגשנה לפני אוקטובר 2022, מה שמשאיר זמן לכל יזם תמ"א 38 וכן לבעלי הדירות אשר מבקשים לקדם תוכניות של תמ"א 38 לפעול לשם כך. במינהל התכנון מציינים כי תוקף התוכניות של הרשויות המקומיות אשר יש בהן כתוב במפורש שהן תקפות כל זמן שתמ"א 38 נמשכת, אלה יבוטלו, לעומת התוכניות האחרות, כדוגמת תכנית הרבעים של תל אביב, אשר הן עצמאיות ויש להן זכות משל עצמן, לא יבוטלו. השמאי דני טרשנסקי מציין כי המכתב מעניק וודאות לגבי הצורך לקבל היתר בנייה לפני פקיעת תמ"א 38 ולא מספיק ולא להגיש את הבקשה להיתר. השמאי והכלכלן ירון ספקטור אומר כי לאחר פקיעת התוקף של תמ"א 38 בתי המשפט כמו גם ועדות הערר יהיו עסוקים מאוד בשל הבלבול הקיים בתחום של תמ"א 38.
למאמר המלא