פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ12
עיריית תל אביב לא מוכנה לפצות בעלי בניין שהופקע בשל זכויות מכוח תמ"א 38
Ynet
עיריית תל אביב הפקיעה בניין ישן המיועד למסחר ולמגורים, ברחוב אבן גבירול 103 עבור הרכבת הקלה והסכימה לפצות את בעלת הבניין בסך של 24 מיליוני שקלים וזאת לעומת הפיצויים שדרשה חברת פסגת ירון, שהיא בעלת הבניין, העומדים על 63 מיליוני שקלים. החברה דרשה לכלול בפיצוי גם זכויות המגיעות מכוח תמ"א 38 אך עיריית תל אביב דחתה דרישה זו. חוות דעת שמאית שנעשתה על ידי נת"ע אותה הכינו השמאים אוהד דנוס וירון להט, כללה פיצוי בגין זכויות בנייה של תמ"א 38 אך הפיצוי עומד על פי שמאי המקרקעין עומדת על 31.2 מיליוני שקלים. ועל הסכום הנמוך לעומת מה שדרשה, הגישה חברת פסגת ירון השגה כאשר במקביל היא הגישה לוועדה המקומית תביעת פיצויים כנגד הוועדה המקומית של עריית תל אביב. הוועדה דחתה את תביעת הפיצויים לאחר שהשמאים מטעמה, אדי גרשטיין ורונן שחר טענו כי אין להביא בחשבון פיצוי עבור זכויות הניתנות מכוח תמ"א 38, מכיוון שאלה זכויות מוקנות שהוועדה המקומית של תל אביב, יכולה לא לאשר אותן. החברה טוענת בתביעה שלה כי על פי הערכת השמאי רן וירניק שביצע הערכה מטעמה, והערכת האדריכל דניאל מסטר, יש זכויות בנייה של תוספת קומות מעבר לשתי הקומות שלהן יש זכויות בנייה שטרם מומשו, וזאת על פי מסמך המדיניות העירונית בנוגע לביצוע תמ"א 38 בתל אביב בהתייחס לרחוב אבן גבירול. לפיכך, טוענת החברה, ניתן יהיה להקים בניין בן 9 קומות שבו מעל 20 דירות ולכן שווי המגרש עומד על 50 מיליוני שקלים ובתוספת הוצאות הקשורות בהפקעה, דורשת החברה פיצוי של 63.4 מיליוני שקלים.
למאמר המלא