פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יול5
תנאים חדשים של העירייה המשפיעים על פרויקטים של תמ"א 38 בתל אביב
TheMarker
שכונות היסטוריות בעיר תל אביב כמו כרם התימנים או נוה צדק כמו גם שדרות רוטשילד והרחובות במרכז העיר, נמצאים ברובע 5 או רובע 6 של העיר ועיריית תל אביב עמלה כבר שלוש שנים על תוכניות עבור רובעים אלה. לאחרונה פרסמה העירייה תיקונים ושינויים, מתוקף סעיף 78 לחוק התכנון והבניה, בנוגע לתנאים להוצאת היתר בניה ברובעים אלה המתייחסים גם לפרויקטים של התחדשות עירונית במסלולים של תמ"א 38. אחד השינויים יכול להשפיע על כדאיות של ביצוע פרויקטים של תמ"א 38 בתל אביב, כאשר הוא מגביל את האפשרות להרחיב מבנים כאשר לאחר השינוי ניתן יהיה לאפשר זאת רק עבור מגרשים ששטחו אינו עולה על 700 מ"ר. כמו כן לא ניתן יהיה לאחד מגרשים בשטח העולה על 700 מ"ר וזאת על מנת לא לפגוע במרקם של המבנים הקיימים על ידי יצירת בניינים שהם מנוכרים לאופי השכונתי בלב העיר או בשכונת כרם התימנים. על פי התנאים החדשים שפרסמה עיריית תל אביב, ניתן יהיה לאפשר חריגות מקו הבניין הצדי או מקו הבניין האחורי לשם מימוש זכויות מכוח תמ"א 38, אך זה בתנאי שלא תהיה בקו הקדמי לפי התוכניות הקיימות וזאת על מנת לשמור את חזיתות הבניינים. בכדי למנוע תהליך מואץ של בניית מגדלים ובפרט כאשר מתקרבים אל קו החוף, נקבע במסלולים של תמ"א 38, תהיה תוספת של עד 5 קומות וקומת גג חלקית בכל תחומי התכנית למעט בתחום התכניות של לב העיר. מעיריית תל אביב נמסר כי התנאים שפרסמה הם ברורים הן ביחס למספר הקומות, צפיפות ועוד והיא אינה צופה בעיה בקידום או אישור פרויקטים של תמ"א 38 בתל אביב, לאור הכדאיות הכלכלית הגבוהה הקיימת.
למאמר המלא