פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יונ21
בית המשפט ביטל החלטת וועדת ערר לביצוע פרויקט של תמ"א 38 ברעננה
כלכליסט
ועדת ערר מחוזית אישרה קידום פרויקט תמ"א 38 ברעננה בניגוד לעמדת הוועדה המקומית אך הנושא הגיע לבית המשפט אשר ביטל את החלטת הערר. בעלי הזכויות בקרקע ברחוב מוצקין ברעננה, הגישו בשנת 2013 בקשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה רעננה, ביחד עם חברת אל גר להנדסה ובניין להיתר בנייה לפי תמ"א 38. בקשת היזמים הייתה להיתר בנייה לבניין בן 5 קומות שבו 8 דירות במקום הבית קיים כיום שהוא צמוד קרקע בעל מפלס אחד. דיירי רחוב מוצקין הגישו התנגדויות לפרויקט וטענו כי מדובר בשינוי האופי של הרחוב והוועדה המקומית רעננה קיבלה את הטענות וסירבה לאשר את הפרויקט. החברה היזמית יחד עם בעל הקרקע הגישו ערר לוועדת הערר המחוזית אשר הפכה על פיה, בנובמבר 2017, את החלטת הוועדה המקומית רעננה ואישרה את הבקשה להיתר בנייה. וועדת הערר נמקה את החלטת בכך שעל השטח חלה תוכנית המאפשרת בנייה רוויה של בניינים בגובה של עד 4 קומות ועל כך ניתן להוסיף את תוספת הזכויות שמקנה תמ"א 38. בנוסף, ציינה וועדת הערר כי הבנייה לא תגרום להכבדה בתנועה ברחוב ושאין היא חורגת באופן קיצוני מהסביבה. הוועדה המקומית רעננה עתרה לבית המשפט המחוזי על החלטת וועדת הערר בטענה כי החלטתה מתעלמת משיקולים תכנוניים ענייניים של אופי הרחוב, התנגדות הדיירים ברחוב והפגיעה באיכות חייהם. בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, קיבל את טענות הוועדה המקומית בנימוק כי התוכנית שהוגשה אינה עולה בקנה אחד עם התכלית שלשמה קמה תמ"א 38 והיא תמריץ חיזוק מבנים שיעמדו בפני רעידות אדמה, ושהשימוש בתמ"א 38 נעשה באורח בלתי-סביר.
למאמר המלא