פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אפר26
איפה משתלם לבצע פרויקט תמ"א 38
Mako
המדענים צופים שהסיכוי להתרחשותה של רעידת אדמה חזקה בארץ הוא גדל עם השנים ויש חשש שייגרם הרס רב בעקבותיה ויש סכנה של אבדות בנפש ונזק רב לרכוש. כאשר מדובר על הנזק לרכוש, הנזק הכלכלי עלול להיות גדול והוא נאמד במילארדים רבים מה שעלול לקריסה כלכלית. הממשלה ביקשה להיערך למקרה כזה על ידי עידוד בעלי הדירות לחזק את המבנים באופן שייעשה על ידי פנייתם הישירה אל היזמים ולשם כך היא יזמה את התכנית תמ"א 38 אשר מקנה זכויות בנייה והטבות מס שיהפכו את הפרויקטים האלה לכדאיים. את תמ"א 38 ניתן לבצע על ידי חיזוק הבניין הקיים ואז מוסיפים שטח לדירות הקיימות כאשר היזם יכול להוסיף דירות חדשות לבניין אותן הוא ימכור. הדרך השנייה לביצוע תמ"א 38 הוא להרוס את המבנה ולהקים מבנה חדש תחתיו, כאשר בעלי הדירות בבניין הקיים מקבלים דירות בבניין החדש המוקם. זכויות הבנייה המוקנות מכוח תכנית זאת מאפשרות להגדיל את מספר הדירות בבניין. אחת הבעיות בתמ"א 38 היא העובדה שעלויות הבנייה דומות בכל אזורי הארץ, אך התמורה שמקבלים היזמים שונה באזורים השונים של הארץ. בעוד שבעיר תל אביב יש כדאיות גבוהה לבצע את הפרויקטים האלה של תמ""א 38 בשל השווי של הזכויות שמקנה התכנית, באזורי הפריפריה אין הצדקה כלכלית לביצועם וזאת למרות שהסכנה הקיימת בחלק מאזורי הפריפריה גדולה מאשר בתל אביב בשל הקרבה לשבר הסורי-אפריקאי הנמשך מהעיר אילת לאורך הערבה ועד רמת הגולן.

למאמר המלא