פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אפר21
פיצוי לדיירים הגרים בסמוך לבניין בו מתבצע פרויקט תמ"א 38
LawGuide
החוק נתן דעתו על פגיעה הנגרמת לבעל דירה מתכנון ובניה במקרקעין הסמוכים וקיים בחוק פיצוי למי שנפגע מירידת ערך כתוצאה מכך, למשל כאשר בעל הדירה מנסה למכור אותה ונתקל בקושי לעשות זאת או בהפחתה במחיר שלה. מצב זה יכול לקרות אם בבניין סמוך מתבצעות עבודות של הוספת קומות בפרויקט של תמ"א 38. סעיף 197 לחוק תכנון ובנייה מתייחס לירידת ערך בנכס הנמצא בסמוך לתוכנית פוגעת וקובע פיצוי על ירידת הערך. את תביעת הפיצויים לפי סעיף זה יש להגיש בתוך שלוש שנים ממתן תוקף התכנית הפוגעת. ישנה בעיה בתחום של תכניות מתאר ארציות מאושרות לעיתים שנים לפני שהקבלן מתחיל את הבנייה ולכן תביעת פיצויים עלולה להידחות מחמת ההתיישנות. פסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון קובע שהגשת תביעת פיצויים היא מיום מתן היתר הבנייה ולא מיום אישור התכנית הארצית מכיוון שיש צורך לדעת מה השפעות התכנית באשר למקרה המסוים של מקרקעין ורק כאשר ניתן היתר הבנייה אפשר לדעת את ממשות הפגיעה. כדי לקבל פיצוי יש להגיש תביעה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ויש לקבל משמאי המקרקעין שומה בגין גובה הפיצויים המגיעים לבעלי דירות בבניין הסמוך לזה שבו מתבצעות עבודות. אם התביעה נדחית, אפשר להגיש ערר לוועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה ואם יש צורך ניתן גם להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט.
למאמר המלא