פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יונ8
תפקידו של השמאי בפרויקט פינוי-בינוי
Ynet
לפי חוק פינוי-בינוי, במקרה שיש רוב מתאים לבעלי הדירות, הם רשאים להגיש בקשה למינוי שמאי פינוי-בינוי לצורך בדיקת כדאיות כלכלית של הפרויקט. תפקידו של שמאי פינוי-בינוי הוא לסייע בבחינת הכדאיות הכלכלית של התמורה הניתנת לבעלי הדירות ולקבוע האם העסקה של פינוי-בינוי היא כדאית. הוא בוחן את אפיוני הדירות בפרויקט וקובע האם התמורה המוצעת היא אכן כלכלית. השמאי גם בוחן את הפרויקט כולו ואת העלויות הצפויות שלו ומסיק מכך את הכדאיות של הפרויקט כולו. השמאי נבחר מרשימה של שמאים, שמשרד הבינוי מעמיד לטובת בעלי הדירות, והוא מחוייב לפעול בניקיון כפיים וביושר. עליו להצהיר על כל ניגוד עניינים או קירבה ליזם, אם קיים, בפרויקט שאותו מונה לבדוק ונקבע עונש של עד 3 שנות מאסר, לשמאי שיימצא בניגוד עניינים.
למאמר המלא