פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי28
חישוב זכויות הבנייה במסלול הריסה ובנייה של תמ"א 38
גלובס
עניין חישוב זכויות הבניה במסלול של תמ"א 38/2, הריסת ובנייה מחדש של בניין ניתן למספר פרשנויות ולכן יוצר רמת אי וודאות אצל היזם בבואו להציע פרויקט כזה לבעלי הדירות. יש את הגישה המחשבת את הזכויות לפי קווי הבניין כפי שהוגדרו בתב"ע כאשר מוסיפים עליהן את הזכויות לפי תוכנית לחיזוק מבנים, קרי תמ"א 38/1. השיטה האחרת היא לבנות לא לפי הבניין הקיים, אלא על ידי בסיס הבניין שניתן היה לבנות לפי התב"ע ועליו יוספו זכויות התמ"א 38. הבעיה היא שלא תמיד בתב"ע פירטו כמה דירות או כמה קומות ניתן לבנות. בהחלטה שנעשתה לאחרונה על ידי מ"מ יו"ר ועדת ערר מחוז תל אביב, עו"ד גילת אייל, נקבע כי יש ללכת לפי גישת הבניין הקיים.
למאמר המלא