פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ4
תוספת זכויות בניה בהוד השרון לעודד תמ"א 38
Local הוד השרון

עיריית הוד השרון יוזמת עידוד ביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית בעיר כדי לאפשר כדאיות כלכלית לביצועם. על פי סקר שערכה העירייה נמצא כי ישנם 256 מבנים בעיר הדורשים חיזוק מפני רעידות אדמה מתוכם 53 מבנים הדורשים חיזוק יתר. מהבדיקה עולה כי גם התיקון ה-3 לתמ"א 38 המאפשר תוספת של 2.5 קומות לא מהווה תמריץ ליזמים לבצע חיזוק בניינים בעיר. לפיכך החליטה העירייה לאפשר תוספת של 3.5 קומות במבנים הדורשים חיזוק יתר ועבור פרויקטים של פינוי בינוי לפי תמ"א 38/2 למבנים אלה תאשר העירייה תוספת של 5.5 קומות. עבור המבנים שאינם דורשים חיזוק יתר תאשר העירייה תוספת של 2.5 קומות במסלול של עיבוי המבנה ובמסלול של פינוי בינוי תוספת של 3.5 קומות. בסך הכול מדובר על כ- 1800 יחידות דיור בכל המבנים שנמצאו כי הם דרושים לחיזוק.


למאמר המלא