פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו7
איך ניתן למנוע עיכוב פרוייקטים של פינוי-בינוי
וואלה

ישנו חוסר היעילות בתהליך התכנוני של פרויקטים מסוג פינוי-בינוי אשר גורם לכך שבעלי זכויות נרתעים מלהכנס לפרוייטים מהסוג הזה. הממשלה גיבשה מספר צעדים שנועדו להקל על ההליך התכנוני, אך לפי התוצאות בשטח צעדים אלו לא נתנו את התשובה המספקת. אפשרות אחת לשיםור הוא לא להתנות את הפרויקט בכך ש-40% מהמקרקעין יהיה קרקע של המדינה. שיפור מוצע נוסף הוא לעגן בחקיקה תהליך שבו תוכנית פינוי-בינוי תובא בפני מתכנן המחוז בשלב מוקדם כדי למנוע אי וודאות ליזמים וכו לבעלי הזכויות.


למאמר המלא