פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ13
התיקון ה-3 לתמ"א 38 מבטל זכויות בנייה קיימות מכוח תב"ע
Ynet

פסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה קבע כי ניתן לשלב שימוש בזכויות בנייה מכוח תמ"א 38 עם זכויות הבנייה מכוח תכנית המתאר המקומית. אולם, חשוב לציין כי פסק הדין מתייחס לתמ"א 38 המקורית, לפני התיקון השלישי, לפיו ניתן להוסיף עד 2.5 קומות לבניין במסגרת התמ"א. התיקון ה-3 מבהיר חד משמעית כי במקרה שבו קיימות זכויות בנייה כפולות, הן תקוזזנה האחת מול השנייה עד לתקרת זכויות הבנייה על פי תמ"א 38.


 

למאמר המלא