פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק6
עתירה נגד החלטת העירייה העלולה לבטל פרויקט של התחדשות עירונית בנתניה
TheMarker
בית המשפט לעניינים מנהליים בלוד עצר החלטה של עיריית נתניה שעלולה הייתה לפגוע בפרויקט גדול של התחדשות עירונית בנתניה עד כדי ביטולו. מאבק זה הוא חלק ממאבקן של הרשויות המקומות הרוצות להקטין את תוספת יחידות הדיור בשטח השיפוט שלהן. עוד ב-2015 אישרה הוועדה המקומית בעיריית נתניה להפקדה תוכנית במתחם בורוכוב – הרב קוק אך העירייה החליטה בדיעבד על צמצום הזכויות בפרויקט. להחלטה זו של העירייה התנגד אחד הדיירים שאותו ייצג עו"ד ראובן פרנקו שהגיש בשמו עתירה אשר נתמכה על ידי היזמים, גרופית הנדסה, הארי יפה נוף ושפיר מגורים. ובה נטען כי החלטתה של עיריית נתניה בדיעבד בדבר צמצום זכויות הבנייה תביא לביטול הפרויקט. התוכנית כללה הריסה של 236 דירות ובניית 992 דירות במקומן, אך ארז טל, מהנדס העירייה, הודיע שמכוח תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, העירייה מבקשת להחזיר את התוכנית לפני אישורה הסופי לוועדה המקומית. תוכנית התחדשות עירונית בנתניה שאושרה כבר בשנת 2007 מתייחסת למרכז העיר הסובל מרמה נמוכה של תחזוקה, במתחם שלמה המלך – הרב קוק, ובו בנויות 239 דירות קטנות, ואמורות היו להיהרס ולקום במקומן 639 דירות בשלב הראשון, אך לא נמצאו יזמים שירצו לקחת על עצמם את הביצוע שלה. עיריית נתניה ניסתה לשפר את התנאים עבור היזמים על ידי הגדלת מספר יחידות הדיור עד כדי 992 וכן הגדלת שטח הדירות. בשנת 2019 שוב שינתה עיריית נתניה את המדיניות לאחר בחינה אותה מחדש וקבעה מגבלה שלו תוספת שטח לדירות גדולות, שלא יעלה על 12 מ"ר. עיריית נתניה כמו רשויות מקומיות נוספות, חוששות כי התשתיות הקיימות לא יעמדו בתוספת העומס עליהן הנגרם מגידול מספר התושבים, בעיקר של מערכת החינוך, כאשר אין להן פתרון לבעיית המימון.
למאמר המלא