פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי21
פרויקט פינוי בינוי בירושלים בשכונת קרית היובל
כל העיר ירושלים
תוכנית של התחדשות עירונית בירושלים מקודמת בשכונת קרית היובל מהסוג של פינוי בינוי. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של ירושלים, בראשון אליעזר ראוכברגר, סגן ראש עיריית ירושלים, קיבלה את התוכנית שהוגשה לה לאחר שהחליטה על צמצום ההיקף שלה כפי שהוגש לה ולפיה ייהרסו בניינים שבהם 36 דירות ברחוב בורכוב ובמקומם הוצע לבנות ייבנו 232 דירות במגדל שגובהו 30 קומות ובנוסף שני בניינים בגובה של 9 קומות כל אחד. הפרויקט ממוקם בין הרחובות הנטקה וזנגוויל לבין רחוב בורוכוב בצפון שכונת קריית היובל והוא אושר להפקדה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. העקרונות שהנחו את הוועדה לגבי הבניינים הפונים כלפי רחוב בורוכוב הן יצירת מרווח ביניהם עבור צרכי הציבור. הוועדה גם ציינה כי על פי התוכנית יוקמו שטחי מסחר וכן שטחים פתוחים לציבור וכן יוקמו מעון יום, גני ילדים. הוועדה החליטה לצמצם את מספר הדירות ביחס למה שהוגש בבקשה ומספרן ייקבע על ידי תקן השמאי. עוד ציינו בוועדה כי בחזית רחוב זנגוויל, הנמצא בקרבת לקו המתוכנן של הרכבת הקלה, אשר מוביל אל הדסה עין כרם, תיבנה חזית מסחרית, מה שישפר את הממשק עם הרכבת הקלה. משה ליאון, ראש העירייה, אמר כי התוכניות של התחדשות עירונית בירושלים, הן חלק מתנופת הבנייה והדגיש כי העירייה תסייע ליזמים ולתושבים על ידי ליווי שלהם הן בשלבי התכנון והן בשלבי הביצוע של התוכניות וזאת כדי להפוך את השכונות הוותיקות לשכונות מושכות גם לצעירים ותאפשר שיפור התשתיות והרחבה ושדרוג של הדירות הקיימות. כעשרה פרויקטים של פינוי בינוי בקרית היובל מקודמים ברחובות טהון, הנטקה, גולומב, זנגוויל, הציונות, כאשר בסך הכול מתוכננים להבנות כ-1,800 דירות חדשות כאשר חלק מפרויקטים אלה כבר אושרו, ועבור חלק מהם כבר מבוצעות עבודות בשטח.
למאמר המלא