פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מרץ15
נתונים על התחלות הבנייה בשנת 2019
Bizportal
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את הנתונים לגבי התחלות הבנייה בשמת 2019 לפיו עולה כי במשך השנה החלה בנייתן של כ-50,830 דירות מה שמהווה ירידה בהשוואה לשנה הקודמת של 2.2 אחוזים. כחמישית מסך התחלות הבנייה בשנת 2019, כמו גם בשנת 2018, נעשו במסגרת התוכנית "מחיר למשתכן". המספר הרב ביותר של התחלות הבנייה נעשו ב-2019 במחוז המרכז והם עומדים על סך של 23.9 אחוזים מסך התחלות הבנייה בארץ. שיעור התחלות הבנייה במחוז ירושלים עומד על 6.3 אחוזים ממספר התחלות הבנייה הארצי. כאשר בוחנים את התחלות הבנייה ב"מחיר למשתכן" מוצאים כי במחוזות המרכז, הדרום, חיפה, תל אביב, ירושלים ירד השיעור היחסי התחלות הבנייה במסגרת "מחיר למשתכן" בשנת 2019 לעומת 2018 ואילו במחוזות הצפון והדרום עלה שיעורן היחסי. בתחום של התחדשות עירונית מוביל מחוז תל אביב כאשר בנייתן של כ-3,750 דירות חדשות החלה בשנת 2019 במסגרת תמ"א 38 בתל אביב במסלול של חיזוק מבנים ותוספת דירות. מספר זה של התחלות בנייה במסגרת תמ"א 38 בתל אביב מהווה ירידה של 2.2 אחוזים ומסתכם בכ- 2,240 דירות שנוספו לעומת שנת 2018 ומהווה ירידה של 6.6 אחוזים לעומת מספר הדירות שנוספו על ידי תמ"א 38 בתל אביב. לעומת זאת במסלול של הריסה ובנייה מחדש החלו בשנת 2019 בנייתן של כ-7,080 דירות במחוז תל אביב מה שמהווה עלייה של כ-3 אחוזים ביחס לשנה הקודמת ומתוך סך התחלות הבנייה כ-3,480 דירות נבנו במסגרת תמ"א 38 בתל אביב במסלול של הריסה ובנייה מחדש (תמ"א 38/2) המהווה עליה של כ-17 אחוזים במסלול זה.
למאמר המלא