פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מרץ4
האם מוסדות התכנון יכולים להחליט האם קיים רוב של בעלי הדירות לביצוע תמ"א 38?
מעריב
יזם תמ"א 38, הגיש לוועדה המקומית תל אביב בקשה להיתר לחיזוק בניין. מדובר בפרויקט תמ"א 38 בתל אביב בבניין הנמצא ברחוב שמעון התרסי, כאשר בפני הוועדה הוצגו חתימות של בעלי הדירות בבניין. בית המשפט המחוזי קבע כי מספר החתימות שהוגשו לוועדה המקומית, אינן מגיעות למינימום הנדרש להגשת בקשה להיתר לחיזוק הבניין שעומק על 66 אחוזים מבעלי הדירות במקרה של תמ"א 38 שלהם 66 אחוזים מהרכוש המשותף. בית המשפט קבע כי בזאת היזם לא הוכיח "ייתכנות קניינית" לפי חוק החיזוק, כדי לפנות למפקחת על רישום המקרקעין. נשאלת השאלה האם מוסד התכנון הוא זה שצריך לבצע את הייתכנות הקניינית, למרות שזה לא שייך לתחום ההתמחות שלו, כי מדובר בשיקולים משפטיים הקשורים בדיני חוזים וקניין. תפקידה של המפקחת הוא לבחון את הקיום של היתרי הסף הנדרשים לביצוע פרויקט של תמ"א 38 אך זו תוכל לעשות את עבודתה כראוי רק לאחר שיינתן אישור של המוסד התכנון על ההיתר. על פי חוק המקרקעין, המפקחת יכולה לדון במקרים של חיזוק מבנים כדי שיעמדו בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 ויש לה את הסמכות לפסוק האם הושג הרוב הדרוש עבור היתר  כולל הסדרה בין בעלי הזכויות לגבי מערכת היחסים הקניינית ביניהם. לפיכך נוצרת בעייתיות בהחלטה של בית המשפט המחוזי מכיוון שבעלי דירות נוספים יתבקשו לתת את הסכמתם לביצוע פרויקט של תמ"א 38 לחיזוק המבנה שלהם מבלי שהם יודעים מה הם אמורים לקבל בעתיד, אך מכיוון שמסמכותה של המפקחת לבחון את תנאי הסף עבור הפרויקט, ולכן לא קיים החשש שפרויקט של תמ"א 38 יתבצע למרות שלא ניתנה ההסכמה של בעלי הדירות.
למאמר המלא