פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מרץ11
תפקידו של מפקח הבניה מטעם בעלי הדירות
השקמה ראשון לציון

תפקידו של מפקח הבניה בפרויקט הוא לחבר התכנון של הפרויקט לבין האופן שהוא מיושם. כאשר המפקח ממנו מטעם בעלי הדירות, הוא צריך גם לדווח להם מה נעשה בכל אחד של שלבי הפרויקט. כאשר מדובר על פרויקט של תמ"א 38, בעלי הדירות יקבלו בפרויקטים מסוימים לדירתם תוספת של חניות, ממ"ד, מרפסות ועל מפקח הבניה לוודא שהם מקבלים בדיוק את מה שהובטח להם. כך מתאר יוליוס שמוניס, מפקח בניה מקצועי שיש לו גם ניסיון כקבלן בניה במשך 19 שנים. שמוניס מתאר את תחילת עבודתו של המפקח בבדיקה יסודית של המפרט שבעלי הדירות מקבלים מהיזם. הוא גם דואג שההוצאה של היתר הבניה תתבצע בהתאם למוסכם. בנוסף המפקח בודק כדי לוודא שהפרויקט מתקדם על פי הלו"ז שנקבע בין היזם לבעלי הדירות ומעביר פעם בשבועיים פרוטוקול מה התקדם בפרויקט במשך השבועיים. אם מתברר שיש עיכוב הוא מודיע על כך לבעלי הדירות וביחד הם מחליטים איך יטופל העיכוב. המפקח גם בודק את החומרים שבהם עושים שימוש בבניה. המפקח גם עובד יחד עם הקבלן כאשר נדרש למצוא פתרונות לבעיות שעלות וצצות, או כאשר נדרשים שינויים בתכנית, והוא דואג שהפרויקט לא ייפגע בשל השינויים שנעשים, וזאת תוך כדי עבודה גם מול מהנדס הפרויקט, כך הוא עושה גם אם קורה ויש טעויות שנעשו במהלך הבניה. המפקח גם דואג לתעד את כל ההחלטות והשינויים המתבצעים במהלך הפרויקט. תפקידו של המפקח הוא גם לבצע בדיקות הקשורות לתקנים ולעמידה בדרישות של הרגולציה, וכן לבדיקת החומרים שנעשה בהם שימוש, תוך כדי שהוא מוודא שהם מתאימים למה שהובטח במפרטים ובתכניות.


למאמר המלא