פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מרץ13
מדיניות חדשה של העירייה תומכת בקידום התחדשות עירונית בחיפה
כלבו חיפה והקריות
התחדשות עירונית בחיפה נתמכת עתה באופן רשמי על ידי עיריית חיפה לאחר שזו אישרה מדיניות חדשה שבה יש דגש על עירוב של מגורים יחד עם עסקים בשכונת הדר. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה של עיריית חיפה אישרה בישיבה האחרונה שקיימה עירוב שימושים במבני שכונת הדר, כאשר ההחלטה מדברת על תמיכה בכל תוכנית אשר תוגש לה ואשר תכיל תוספת של שימושים עסקיים במגרשים אשר ייעודם הוא כיום עבור מגורים בלבד, וזו אולי במטרה להניע מהלך גדול של התחדשות עירונית בהדר. המדיניות החדשה אשר אושרה מתאימה לתפיסת העולם של ראשת עיריית חיפה, עינת קליש רותם, אשר תומכת בעירוב שימושים של מגורים עם עסקים ורואה בעירוב זה מפתח לקידום התחדשות עירונית בחיפה.  קיימים שלושה תנאים שעל פיהם ייבחנו התוכניות שאחד מהם מתייחס לשטח המגרש עליו קיים היום בניין מגורים והוא לא יוכל להיות גדול מאשר שני דונם וחצי, כאשר השטח הכולל המותר לבנייה עבור השימושים הנוספים לא יהיה גדול מאשר רבע מכלל השטח המותר לבנייה באותו המגרש. תנאים נוספים הם סוגי העסקים ומדובר במשרדים, מלונאות ובחזית הבניין גם מסחר. אישורה של הוועדה המקומית אינה מבטיחה את תמיכתה באופן אוטומטי בכל תוכנית אשר תוגש לה לאישור, כאשר השיקול של הפרעה אפשרית למגורים תובא בחשבון בין שיקולי הוועדה והסמכות לאשר תוכניות כאלה הכוללים שילוב שימושים של מגורים ותעסוקה היא של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה של עיריית חיפה.
למאמר המלא