פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו16
וועדת הערר המחוזית לא אישרה הקלות בפרויקט של תמ"א 38 בתל אביב
כלכליסט
ועדת הערר ביטלה הקלות לפרויקטים של תמ"א 38 בתל אביב בנימוק שאין לאשר אותן ללא שתהיה הצדקה תכנונית. זאת לאחר שבינואר 2019 אישרה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב פרויקט של תמ"א 38 עבור 6 בניינים ברמת אביב. במסגרת הפרויקט שיתבצע בשכונת נווה אביבים, ייהרסו שישה בניינים ברחוב האמוראים שבהם 84 דירות במבנים בני 3 קומות. חברת לוינשטיין יזמה את הפרויקט עבור ארבעה בתים מתוך השישה וביקשה היתר לבניית ארבעה בניינים בני 8 קומות כאשר בכל בניין 34 דירות כאשר הבקשה כללה תוספת של שתי קומות מעבר לזכויות המוענקות מכוח תמ"א 38 והתב"ע. חברת קרן בית וגג, היוזמת של פרויקט תמ"א 38 בשני הבניינים הנוספים, ביקשה גם היא הקלה דומה. תושבים בשכונת נווה אביבים, הגישו לוועדה המקומית לתכנון ולבניין התנגדות לאישור ההקלות אך ההתנגדות נדחתה בנימוק שמרקם השכונה לא ייפגע מהתוספת וכן שהעומס בתחבורה לא יגדל באופן משמעותי. כמו כן טענה הוועדה כי גובה הבניינים תואם את המדיניות עבור השכונה המאפשר בניית בניינים של 15 קומות. המתנגדים הגישו, באמצעות עו"ד עופר שטריקר ערר לוועדת הערר המקומית בטענה כי אין לאשר במסגרת הקלה, תוספת קומות מעבר למספר הדירות שניתן מכוח תמ"א 38, ובטענה כי אישור הבקשה יעמיס על תשתיות התנועה באופן לא סביר, ויעמיס על השירותים הקהילתיים ושירותי החינוך. וועדת הערר קבעה כי אין מקום לאשר את ההקלות אשר אושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב, והורתה להפחתה של שתי קומות בכל הבניינים מה שיפחית 36 דירות ממספר הדירות המבוקש.
למאמר המלא