פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ1
קבלת פיצוי בעקבות איחור במסירת דירה בפרויקט תמ"א 38 נדון בביתצ המשפט
גלובס
יזם תמ"א 38 מתחייב לבצע את הוצאת היתר בנייה בתוך פרק זמן מסוים כמו גם את השלמת הבנייה, וזה נקבע בהסכם תמ"א 38 בין הצדדים. במקרים בהם חל עיכוב בבנייה בשל אירועים שאינם בשליטתו של יזם תמ"א 38, כמו למשל במצב מלחמה או מחסור בחומרי בנייה, נהוג לאפשר ליזם להאריך את תקופת הבנייה ולפי הוראות חוק מכר (דירות) עיכוב של מעל 60 ימים יחייב את היזם לשלם פיצוי כספי לבעלי הדירות. כאשר נחתמת עסקת תמ"א 38, היזם  מאפשר לבעלי הדירה לבצע שינויים בדירה החדשה ובמקרים אלה מבקש היזם כי בהסכם תמ"א 38 שנחתם בין הצדדים, יוסכם כי תהיה דחייה במועד המסירה כדי לאפשר לבצע את השינויים המוסכמים. מקרה כזה נדון בבית המשפט השלום חדרה, בעקבות תביעה שהגיש רוכש דירה בפרויקט תמ"א 38 בפרדס חנה-כרכור בשכונת כליל החורש. בדצמבר 2013 נחתם הסכם עם רוכש הדירה ונקבע כי מועד המסירה הוא 31.12.2015 אך זאת נמסרה רק בתאריך 30.3.2016. בחודש יוני 2014 נחתם הסכם בין הצדדים לביצוע שינויים אשר לא פורטו בהסכם, אך צוין כי בשל השינויים הנדרשים יהיה עיכוב של 12 שבועות במסירת הדירה מעבר לדחייה המתאפשרת לפי חוק המכר, ללא זכות לפיצוי. רוכש הדירה טען בתביעה כי השינויים היו מינוריים ללא הזזת קירות כמו למשל הדגם של האמבטיה שהותקן, דגם האסלה וכד', ולכן הוא זכאי לפיצוי בשל האיחור במסירה. החברה היזמית טענה כי בהסכם נקבע שאיחור של 60 יום לא יזכה בפיצוי ובהסכם השינויים נוספו עוד 12 שבועות ולפיכך לא זכאי הרוכש לשום פיצוי. בית המשפט קבע כי הרוכש זכאי לפיצוי וכי חוק מכר (דירות) נועד להגן על הרוכש על מקרה של חריגה מעבר לתקופה של 60 יום וכן צוין כי מועד המסירה הוא נתון קריטי מבחינת לוח הזמנים של הרוכש וכל איחור עלול לגרום לו נזק.
למאמר המלא