פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק22
המתווה של התכנית שתחליף את תמ"א 38 בשנת 2022
TheMarker
תוקפה של תמ"א 38 יוארך עד תחילת אוקטובר 2022, כך ממליצה ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים במינהל התכנון. בעקבות הדיון בנושא, גיבשה הוועדה מתווה לגבי התוכנית שתחליף את תמ"א 38 בעוד כ-3 שנים אשר תיישם תוכנית של התחדשות עירונית ועידוד של קידום פרויקטים על מתחמים שלמים במקום מיזמי בניה בודדים. כמו כן גיבשה הוועדה מתווה להוראות המעבר לגבי הבקשות להיתר בנייה לגבי תמ"א 38, עד לכניסתה של התוכנית החדשה לתוקפה, כולל קידום של תיקון לחקיקה לגבי סמכויות הוועדות המקומיות בעניין אישור תכנית מפורטת במגרשים ובהם מבנים הדרושים חיזוק או הריסה ובנייה מחדש. לוועדה המקומית יהיה שיקול דעת, שלא קיים כיום, לגבי עירוב של שימושים ציבוריים ומסחריים, כולל הרחבה של דרכים ושל שטחי ציבור, וכן איחוד של מגרשים. במסגרת הרחבת הסמכויות של הוועדה המקומית, קבעה ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים במינהל התכנון, כי החלטה של הוועדה המקומית לאישור תכנית תיחשב גם כהחלטה למתן היתר בניה מכוחה, ולא יידרש להגיש בנפרד בקשה למתן היתר, מה שיביא לקיצור הליכי האישור בפרויקטים של בנייה. בתכנית החדשה יינתן דגש לראייה של מתחמים שלמים כאשר לראשי הערים תהיה סמכות נרחבת יותר בעניין זה. בנוגע להיטלי השבחה החליטה הוועדה לבחון אפשרות שבפרויקטים של התחדשות עירונית תהיה גבייה של היטלי השבחה בניגוד למצב היום שכל יזם תמ"א 38זוכה לפטור באופן אוטומטי מתשלום של היטל השבחה בפרויקטים של תמ"א 38. הדבר יאפשר לרשות המקומית את התשתיות הישנות כדי להיערך להגדלה של מספר התושבים כתוצאה של פרויקטי התחדשות עירונית. מנהל וועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה, אמיר יהב, הדגיש בדיון כי אסור להתבסס על ההנחה כי רעידת אדמה תקרה רק בקרבת השבר הסורי האפריקני, ויש לדאוג לחיזוק מבנים בכל הארץ. לגישה זו הצטרף גם ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שגם קרא למדינה לתמוך ברשויות המקומיות בעניין של התחדשות עירונית, אך הדגיש כי השליטה על התוכנית צריכה להיות בידי השלטון המרכזי.
למאמר המלא