פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק6
מינהל התכנון יגבש עד אוקטובר 2022 תוכנית שתחליף את תמ"א 38
כלכליסט
בתום ישיבה שהתקיימה בלשכת יפעת שאשא ביטון, שרת הבינוי והשיכון, נמסר ממינהל התכנון כי תמ"א 38 – תוכנית המתאר הארצית שמטרתה היא חיזוק מבנים שיעמדון בפני רעידת אדמה – תסתיים באוקטובר 2022 וזאת לאחר שתוקפה הוארך שלוש פעמים מאז 2005. את ההחלטה על כך אמורה לקבל המועצה הארצית לתכנון ולבנייה כבר במהלך חודש נובמבר השנה או בדצמבר. מינהל התכנון יכין במהלך שלוש השנים עד תום תקופת תמ"א 38, ביחד עם משרד השיכון ומשרד המשפטים ועם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תכנית שתחליף את תמ"א 38 תוך גיבוש מדיניות חדשה להתחדשות עירונית. התוכנית החדשה שתגובש תחזיר לרשויות המקומיות את הסמכות לתכנון וכן את הסמכות לגבות היטל השבחה מפרויקטים של חיזוק מבנים והתחדשות, מה שהן לא יכלו לגבות מפרויקטים של תמ"א 38. מינהל התכנון יקדם מהלך שעל פיו תכין כל רשות מקומיות, תוכנית מתאר שתקבע את הכללית לביצוע התחדשות במתחמים הגדולים בעיר או בשכונות, ובכך תתן תשובה לטענה של ראשי הערים כי תמ"א 38 מאפשרת להוסיף קומות ולהגדיל את מספר התושבים מבלי שנבחנות ההשלכות הכרוכות בכך. כמו כן, יושם דגש בתוכנית החדשה ליישובי הפריפריה, שניתן יהיה ליישם את התוכנית גם שם, כי תמ"א 38 לא נתנה פתרון לאזורים הרגישים לרעידות אדמה כמו טבריה או בית שאן. ההחלטה על סיום תמ"א 38 באוקטובר 2022 תכלול גם הוראות מעבר לתקופה שעד מועד זה, אשר יבהירו מהם הפרויקטים שיוכל לבקש היתרי בנייה על פי תמ"א 38. כל פרויקט שיוגש לוועדה המקומית עד לתאריך הסיום של תמ"א 38 יקבל אור, ולפיכך נותרו שלוש שנים להכנת הפרויקט ולהגשת בקשה לוועדה המקומית לקבלת היתר בנייה.
למאמר המלא