פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יונ18
הוועדה המחוזית החליטה לגבי התחדשות עירונית בחדרה בשני מתחמים
Local חדרה
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה התקבלו החלטות בעניין התחדשות עירונית בחדרה בשכונת גבעת אולגה וכן בעניין תוכנית של פינוי בינוי במתחם הגדוד העברי ובמתחם אלי כהן שבה אישרה הוועדה למתן תוקף את תוכנית מגדלי חוף הים. את התוכנית פינוי בינוי במתחם אלי כהן יזמה עיריית חדרה, והוא מתייחס לשטח של כ-115 דונם וייבנו בו 1,069 דירות בשני מתחמים. האחד שכיום הוא מאושר להיות שטח ציבורי, תוקם בו שכונת מגורים שאליה יפונו הדיירים מהמבנים הקיימים ובה ייבנו מגדלי מגורים. המתחם השני באלי כהן, זהו האזור הוותיק, שבו ייבנו מבני ציבור לכלל השכונה במקום המבנים הישנים שייהרסו. צביקה גנדלמן, ראש עיריית חדרה ציין כי מדובר בצעד חשוב בהתפתחותה של העיר חדרה ובפרט של שכונת אולגה והעירייה בירכה  על אישורה של  התוכנית והודתה למשרד הבינוי והשיכון וכן לרשות הממשלתית להתחדשות עירונית על הליווי ועל המימון שהיא נותנת. הוועדה המחוזית ציינה בהחלטה שיש בתוכנית חשיבות לעיר חדרה ולתושביה, ולכן יש צורך לאשרה מתוך שקילת האיזון בין הצורך לבצע התחדשות עירונית בחדרה ולדאוג לשיפור המרחב הציבורי עבור דיירי המתחם והשכונה כולה, לבין השאיפה לשמור על המאפיינים הקיימים כיום ולצמצם את הפגיעה בסביבה האורבנית הקיימת. הוועדה קיימה דיון על 10 ההתנגדויות שהוגשו לפני שהחליטה על אישורה ודחתה 8 מהן. לגבי שתי ההתנגדויות האחרות קיבלה הוועדה באופן חלקי כמה סעיפים ובתיאום עם הוועדה המקומית והוחלט, בין השאר, על שלביות להסדרת רחוב חזון איש, הגדלת תקן החנייה ועוד. התנגדות של תושב העיר להרחיק את מבנה שנאים מביתו, התקבלה אף היא.
למאמר המלא