פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ26
אושרה תכנית פינוי-בינוי בנתניה
TheMarker
הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור אישרה תכנית של התחדשות עירונית בנתניה והיא התכנית הראשונה המאושרת לאחר שבמהלך השנה הכריז קבינט הדיור על 11 מתחמים מועדפים לדיור בתכניות של התחדשות עירונית שבהם ייבנו כ- 29,000 דירות. מדובר על פרויקט פינוי-בינוי בנתניה שיתבצע בשכונת נורדאו שבדרום העיר. במסגרת פרויקט פינוי-בינוי זה יפונו מדירייהם ולאחר נכן ייהרסו 8 מבנים שבהם כ-208 דירות ובמקומם ייבנו 14 בניינים המתנשאים לגובה של 9-25 קומות ובהם יהיו 872 יחידות דיור כאשר הצפיפות תהיה כ-43 יחידות דיור לדונם כאשר תמהיל הדירות יכלול גם דירות קטנות בשטח של עד 80 מ"ר לצד דירות גדולות. עיריית נתניה קידמה את התכנית של הוותמ"ל, ע"י אלונים–גורביץ, אדריכלים ומתכנני ערים, ועל הניהול הופקדה האדריכלית גלי דולב מחברת וקסמן גוברין גבע .תושבי המתחם היו שותפים לתהליך התכנון כדי שהוא יהיה תואם את אופי המתחם כיום תוך שימת דגש על נגישות להולכי רגל ויצירת מרחב משותף לדיירים במתחם. אריאל יוצר, יו"ר הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור התייחס לאישור התכנית וציין מדובר בנדבך נוסף בקידום תוכניות פינוי-בינוי. ובהתייחסו לתכנית הראשונה של פינוי-בינוי בנתניה, ציין את העובדה שלא הוגשה אף התנגדות לתכנית מצד דיירי המתחם, ושזהו מהלך שמתניע את ההתחדשות של כל אזור קרית נורדאו. בנוסף ל-14 מבני המגורים יוקצו 4,000 מ"ר עבור שטחי ציבור שבהם יוקם מעון יום וייבנו גני ילדים, ובנוסף ישולבו שטחים ציבורים במבני המגורים אשר יועדו לצרכי הקהילה ותרבות.
למאמר המלא