פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38נוב15
תיקון בתכנית רובע 4 של תל אביב
כלכליסט

בעקבות עתירה מנהלית שהגישה בעלת דירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, נגד הועדה המקומית תכנון ובנייה תל אביב וכנגד הוועדה המחוזית תל אביב, ערכה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז תל אביב תיקון בתכנית רובע 4 במרכז העיר תל אביב. תיקון זה יגדיל את זכויות הבנייה באזורים הכלולים בתכניות השיכונים ומדובר בתחום שבין רחוב בני דן מצפון לבין רחוב יהודה המכבי מצד דרום אשר מתאפיינת בבניה נמוכה. התיקון מגדיל את הכדאיות הכלכלית ויעודד יזמים לבצע פרויקטים של התחדשות עירונית בתל אביב. בעתירה, אותה הגישו בספטמבר עו"ד ענת בירן ועו"ד אור מור, טענו כי על פי קביעה של וועדת המשנה של המועצה הארצית לגבי תכנית השיכונים, בהם הבנייה החדשה לא גבוהה מאשר 4 קומות ועוד קומת גג חלקית, קו הבניה האחורי יהיה 4 וחצי מטרים ולא 5 מטרים. לאחר בדיקה של דניאלה פוסק, יו"ר הוועדה המחוזית תל אביב, התברר שהתעלמות הוועדה המחוזית מהחלטתה של המועצה הארצית לגבי קו הבניה האחורי נובעת מטעות סופר והיא הורתה לתקן את התכנית בהתאם לעתירה ולקבוע את הקו האחורי במגרשים שיהיה 4 וחצי מטרים. בעקבות ההחלטה לתקן את הטעות, בוטלה העתירה. עו"ד בירן ציינה בעקבות ההחלטה כי משמעות השינוי בקו האחורי היא תוספת משמעותית לכל בניין חדש שייבנה בתחום הכלול בתכניות השיכונים, הבאה לידי ביטוי בתוספת של עשרות מטרים בנויים.


למאמר המלא