פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוק9
החלטה של ועדת ערר ניתנה כנגד ההיררכיה של תכניות התכנון
News1
קיימת היררכיה בין תכניות החלות על אותה קרקע כאשר תכנית שהיא גבוהה יותר במדרג גוברת על תכנית נמוכה ממנה, אלא אם כן נאמר באופן מפורש אחר. תכנית מתאר ארצית, כדוגמת תמ"א 38 שמטרתה היא לחזק מבנים שיעמדו בפני רעידות אדמה, חלה על כך שטח המדינה ואותה מאשרת הממשלה. תמ"א 38 מאפשרת לוועדות המקומיות, להוסיף זכויות בנוסף לזכויות הקיימות בתכנית המאושרות. תכנית מתאר מחוזית קובעת פרטים בתכנית המתאר הארצית לפי סדר החשיבות של המחוז. תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, נתנו סמכויות תכנון נרחבות יותר מאשר אלה הקיימות לוועדות המקומיות הרגילות מבלי שיידרשו לקבל אישור של הוועדות המחוזיות. תכניות כאלה נעשו בערים תל אביב (תא/5000), רעננה (רע/3000), ראשון לציון (רצ/2030), חדרה (חד/2020) ובעוד ערים. לאחרונה ניתנה החלטה של ועדת ערר מחוז חיפה, בעקבות ערר שהוגש על החלטה של הוועדה המקומית פרדס חנה כרכור, אשר גרמה לערעור ההיררכיה הזאת מאחר והיא קבעה, בין היתר, שהוראות תכנית כוללנית יגברו על הוראות של תכנית מתאר ארצית תמ"א 38. ההחלטה מתייחסת להיתר שניתן לפרויקט תמ"א 38 שבמסגרתו אמור היה להיהרס מבנה בן קומה אחת הנמצא על מגרש של דונם, ותחתיו לקום בניין של 8 קומות ובו 17 דירות. המבנה המבוקש היה גבוה בשתי קומות ממה שמאפשרת תכנית המתאר הכוללנית של פרדס חנה כרכור ובצפיפות כפולה מזה שאושרה בתכנית הכוללנית. ועדת הערר ציינה, כי הועדה המקומית אשר בתחומה אושרה תוכנית כוללנית, אינה יכולה להתעלם מהוראות התכנית הכוללנית גם כאשר הבקשה הוגשה מכוח היררכיה גבוהה יותר שמבקרה הזה היא תמ"א 38.
למאמר המלא