פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ספט12
בית המשפט הסיר את המגבלות לאישור פרויקטים של תמ"א 38 בראשון לציון
BE106 ראשון לציון
וועדת הערר המחוזית אסרה בשנת 2016 על עיריית ראשון לציון לאשר בכל חלקי העיר תכניות של חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה במסכרת מיזמים של תמ"א 38 כאשר הנימוק לאיסור הזה היה שלא בוצעה בדירת התכנות. עיריית ראשון לציון עתרה לבג"ץ וביקשה לבטל את ההחלטה של הוועדה המחוזית ואכן בג"ץ קיבל את הבקשה והורה להחזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי, וזה פסק היום לטובת העירייה וקבע כי היא תוכל לחדש את ההליכים למתן אישורים לפרויקטים של תמ"א 38 בראשון לציון. שינוי זה מהווה עוד ניצחון לראש עיריית ראשון לציון, דב צור, אשר הכריז כי החלטת בית המשפט המחוזי מהיום הינה בשורה גדולה לתושבי ראשון לציון, ושהוא מקווה כי הסרת המגבלה תתממש עוד ברבעון האחרון של שנת 2018 כך שתושבי ראשון לציון יוכלו לממש את זכויותיה ללא כל מגבלה. בדבריו, ציין כי בית המשפט המחוזי הפך את החלטתו בעתירות הן עיריית ראשון לציון והן הועדה המקומית לתכנון ובנייה ומיזמי תמ"א 38 בראשון לציון יחודשו בכל חלקי העיר, באותן שכונות בהן לא מוצתה המכסה המותרת על פי תוכנית 106 שהיא תכנית בניין העיר הישנה. במקביל לזה בכל הנוגע למיזמי תמ"א 38, נמצאת העירייה, לדברי דב צור, בשלבים מתקדמים של ביטול המכסות המגבילות מיזמי תמ"א 38 על פי התכנית הישנה.
למאמר המלא