פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוג16
היתר שניתן לביצוע פרויקט תמ"א 38 ברמת גן בוטל על ידי ועדת הערר
Ynet
אישור לפרויקט תמ"א 38 ברמת גן בוטל על ידי ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבנייה בתל אביב, לאחר ששכנים של הבניין בו אמור היה להתבצע מחו על מתן האישור. מדובר על אישור לביצוע תמ"א 38 ברחוב שפירא 12 בעיר רמת גן ניתן על ידי עיריית רמת גן לביצוע את הפרויקט במסגרת תמ"א 38 במסלול של הריסה ובנייה מחדש. הבקשה שהוגשה הייתה לבניית בניין שבו 44 דירות במסגרת תמ"א 38, במקום הבניין הקיים היום כאמור ייהרס, ויש בו כיום 6 דירות ו-4 חנויות בבניין של 3 קומות. לאחר התנגדות השכנים שטענו שמדובר במבנה לשימור שאין להרוס אותו, וכן התנגדות לגובה ונפח הבניין וקווי המתאר שלו, החליטה הוועדה המקומית של עיריית רמת גן לאשר את הפרויקט אך עבור בניין שבו 35 דירות בלבד. הן השכנים שביקשו לבטל ההיתר והן מבקשי ההיתר שביקשו לאשר את בקשתם המקורית לבנות בניין שבו 44 דירות, הגישו ערר על האישור שניתן. ועדת הערר סיירה במקום ולאחר מכן קבעה כי אופן חישוב זכויות הבנייה של הוועדה המקומית לא מקובלת כי היא התייחסה למבנה רעיוני ולא לבניין הקיים. גם לא קיבלה את טענת מבקשי היתר הבנייה כי נדרש לשמר בבניין רק "אלמנטים דקורטיביים מסוימים". הם גם הסתמכו על כך שיועץ מטעמה של ועדת שימור מחוזית לא נדרש לסוגיה ולכן גם לא אישר את ההריסה של הבניין הקיים. ועדת הערר קבעה שמחד חיזוק מבנים שיעמדו בפני רעידות אדמה הוא אינטרס לאומי אך מאידך, גם שימור הוא אינטרס לאומי. וועדת הערר הורתה לבטל את אישור שנתנה הוועדה המקומית וקבעה שאם תוגש שוב הצעה לביצוע פרויקט של תמ"א 38, היא תיבחן לאור המצב החוקי המעודכן.
למאמר המלא