פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יול30
הנוהל של שיתוף הציבור גורם לעיכוב פרויקט תמ"א 38 בתל אביב
גלובס
בעלי דירות שקידמו במשך שבע שנים פרויקט תמ"א 38 בתל אביב – יפו, גילו להפתעתם, יחד עם ארזים - החברה המעורבת בזה, כי עיריית תל אביב העלתה דרישה חדשה של שיתוף הציבור במתחם כפועל יוצא של מדיניות חדשה של העירייה. מדובר בפרויקט של תמ"א 38 במסלול של הריסה ובנייה מחדש בבתים מספר 87-89 של דרך השלום. כבר בשנת 2014 החלו להתקיים פגישות עם מחלקות בעיריית תל אביב, כדי שיוכלו לעמוד בדרישות כאשר יוגשו התוכניות לוועדה המקומית על מנת שזו תתן את היתר הבנייה. באמצע שנת 2017 היה נדמה כי הגיעו לכל ההסכמות אך כאשר ביקשו היזמים להגיד תוכנית לאישור תכנית בניין עיר (תב"ע) במגרש שהיא נקודתית ובסמכות הוועדה המקומית לאשר אותה, התברר כי נדרש עדיין הליך של שיתוף הציבור, מה שעלול לעכב בהרבה את קידום הפרויקט. בעלי הדירות חוששים כי גם הבחירות במקומיות יגרמו גם הם לעיכוב נוסף בתהליך והם מתכוונים לערוך הפגנה במחאה על עיכוב זה ובנוסף הם שוקלים להגיש ערר נגד עיריית תל אביב. בתגובה לטענות, מוסרים מעיריית תל אביב – יפו, כי כבר באוגוסט 2016 אושרה הדרישה לשיתוף הציבור על ידי הוועדה המקומית והיא חלק מנוהל עירוני. לדברי העירייה, הבקשה לביצוע פרויקט תמ"א 38 במסלול של הריסה ובנייה מחדש, של דרך השלום, הגיע לעירייה רק לפני 4 שנים ואושרה הצעה לקדם במקום תב"ע חדשה, אשר תאפשר לשפר את התכנון. בשנת 2016, מסבירים מעיריית תל אביב, אושר על ידי המדינה תיקון 3א' של תמ"א 38 אשר השפיע בין היתר גם על חישוב זכויות הבנייה, מה שגרם למקדמי התוכנית לערוך בה שינויים מה שגרם לעיכוב ואז כבר היה הנוהל של שיתוף הציבור.
למאמר המלא