פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יול24
שינוי חדש במע"מ ישפיע על כדאיות פרויקטים של פינוי בינוי ושל תמ"א 38
כלכליסט
בפרויקטים של פינוי בינוי ושל תמ"א 38, מקובל כיום כי החברה היזמית היא זו המממנת את שכר הטרחה של אנשים המקצוע אותם שוכרים בעלי הדירות ובכלל זה של העורך דין, השמאי ומפקח הבנייה. יזם תמ"א 38 כמו גם יזם פינוי בינוי, צפויים להיות מושפעים בסכומים של מאות אלפי שקלים משינוי המדיניות של רשות המסים בנושא מע"מ, מה שבמקרים מסוימים ישפיע גם על כדאיות הפרויקט. ישנה התנגדות לשינוי הזה ברשות להתחדשות עירונית הפועלת במסגרת משרד השיכון ומתקיימים דיונים בעניין זה עם אנשי רשות המסים. אנשי המקצוע שנשכרו עבור הדיירים, הוציאו עד היום את החשבונית ליזם תמ"א 38 או פינוי בינוי, על שמו מכיוון שהוא זה משלם עבור השירותים. על פי השינוי שהתקבל לאחרונה ברשות המסים, החשבונית תוצא על שמם של הדיירים וזה גורם לכך שאם בעבר יכול היה היזם להתקזז על מע"מ תשומות מול רשות המיסוי, לאחר השינוי לא יוכל לעשות זאת. שינוי זה מייקר את השירותים העלה ב-17 אחוזים ועלול להתבטא בתוספת עלות של מאות אלפי שקלים. עו"כ ישי איציקוביץ ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', מסביר כי תוספת עלות כזאת על היזם עלולות לגרום לכך היזם יבקש להוריד עלויות על ידי הפחתת הסכום שהוא מוכן לשלם על ליווי משפטי של בעלי הדירות ולגרום בכך שמשרדי עורכי דין שלהם יש מומחיות בתחום זה, לא יהיו מוכנים לעבוד בשכר כזה, מה שיפגע באיכות הליווי המשפטי של בעלי הדירות. מרשות המסים מבהירים את עמדתם שהיזם בתחום של התחדשות עירונית אינו צד לעסקה ועל כן החשבונית צריכה לצאת עבור מקבל השירות (הדיירים או נציגות הדיירים) ולא על שם היזם ולפיכך מס התשומות אסור בניכוי בידי היזם.
למאמר המלא