פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יונ12
התיקון לחוק עבור תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה לא יעודד פרויקטים בפריפריה
Ynet
תזכיר חוק חדש הנועד לתיקון חוק התכנון והבנייה, כדי להגדיל את הכדאיות הכלכלית עבור של תמ"א 38 פורסם על ידי משרד האוצר. יזם תמ"א 38 יזכה על פי תזכיר זה לשורה של הטבות. על פי תזכיר זה יינתנו תוספות של זכויות בנייה לפרויקטים של תמ"א 38 במסלול של הריסה ובנייה מחדש ( תמ"א 38/2 ) ובמקום 200 אחוזים מכלל השטח הבנוי הקיים, יינתנו 350 אחוזים. לוועדה המקומית תהיה סמכות לאשר נושאים שהיו עד כה בסמכות הוועדה המחוזית, כגון תשתיות, שינוי ייעוד ועוד. הוועדה המקומית תוכך לאשר, תוך סטייה מהנחיות מרחביות, הקלות בנייה, ולקבוע שחלק משטחי הבנייה מיועדים לצרכי ציבור. הוועדה המקומית תוכל לאשר תוכנית המיועדת להריסה ובנייה מחדש תוך הגדלת את שטחי הבנייה המותרים במגרש עד לכדי 350 אחוזים וזאת בנוסף לשטחי השירות ולבניית ממ"דים. בחינה מעמיקה יותר של התזכיר מוצאת כי עדיין לא ניתן מענה מלא הן לפריפריה והן לאזורים בהם הביקוש הוא חלקי, וזאת למרות הצעת החוק עצמה מדגישה כי יש שאיפה להקשיב לבעיות בשטח ולהגדיל את הפרויקטים של תמ"א 38. יש לזכור, כי פרויקט כזה של תמ"א 38/2 הם למעשה פרויקט קטן של "פינוי בינוי" ויש להביא בחשבון הכדאיות את ההריסה ואת הבנייה מחדש של הדירות הקיימות. כאשר מדובר באזורי הביקוש היחס של פינוי בינוי עומד כדי להיות רווחי הוא בניית 3 או 3.5 דירות חדשות על כל דירה קיימת שהורסים, והתיקון החדש אכן מעודד פרויקטים באזורים אלו. מצד שני הרווחיות באזורי הפריפריה תהיה רק ביחס של 5 או 6 דירות חדשות על כל דירה שהורסים והתיקון החדש לא מהווה עידוד לביצוע התחדשות עירונית באזורים אלו.
למאמר המלא