פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי29
ערבויות של פרויקט תמ"א 38 במסלול חיזוק ובנייה
ערוץ 7
באחת הפגישות עם בעלי דירות לביצוע תמ"א 38 בבת ים, עלו שאלות בקשר לערבויות שניתנות לבעלי הדירות בפרויקט של תמ"א 38 במסלול חיזוק ובנייה. בעלי הדירות מוכרים למעשה ליזם את הזכויות המוקנות להם והיזם מחזק בתמורה את הבניין, וגם מוסיף מעלית לבניין ממ"ם לדירות, מרחיב את הדירה ועוד. קיימות מספר ערבויות שהיזם נותן לבעלי הדירות לקיום כל ההתחייבויות שלו. ערבות ביצוע, היא ערבות בנקאית על גובה שבין 70 לבין 100 אחוזים מעלויות הביצוע של הפרויקט, והיא נועדה להבטיח את האפשרות שניתן יהיה לסיים את הפרויקט תמ"א 38 וכן לפצות על הפסדים שנגרמו, במקרה שהקבלן לא יכול לסיימו, למשל אם הוא פושט רגל, או כל סיבה אחרת שבגללה הוא לא יכול להשלים את הפרויקט. ערבות בדק נועדה להחליף את ערבות ביצוע, עם סיום העבודות ולמשך שנה כדי לקיים התחייבות לתקן ליקויים בתקופת הבדק. יזם תמ"א 38 מתחייב לרשום את הבית המשותף, ולשם כך יש ערבות רישום כדי להבטיח שהוא יעשה זאת במשך 12 החודשים לאחר סיום העבודות בפרויקט. אם דיירים מפונים מהדירות שלהם בזמן העבודות, יזם תמ"א 38 , מבטיח את דמי השכירות וכדי להבטיח זאת, ישנה ערבות שכירות שהיא ערבות בנקאית. עסקת תמ"א 38 חייבת במס שבח כתוצאה מכך שבעלי הדירות מוכרים יזם תמ"א 38 מקרקעין וישנו פער בין חתימת ההסכם ביניהם ועד הבנייה ולכן על פי סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין, יש דחייה בתשלום המס. יש לדאוג לכך שהיזם מספק ערבות מיסים בגובה השומות מס הפתוחות, או אישור מס חתום.
למאמר המלא