פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי23
תכנית תלת שנתית לאישור מעל חצי מיליון יחידות דיור
גלובס
היעד של מינהל התכנון במשרד האוצר ורמ"י (רשות מקרקעי ישראל) לשלוש השנים 2018-2020 כפי שהוצג לשר האוצר הוא אישור של 547,500 יחידות דיור כאשר התוכנית כוללת גם התייחסות לתחום התשתיות ולצרכים הנדרשים מקידום היקף כזה של אישורים. ביעד הזה אמורות לענוד הוועדות השונות והוא גבוה באופן משמעותי מהיעד המקורי של התוכנית האסטרטגית לאותה תקופה שעמד על 328,000 יחידות דיור. היעד הזה כולל גם יחידות דיור שייבנו במסגרת תכניות של התחדשות עירונית, והתמשכות התהליכים שלהם עלול להעמיד בספק את היכולת לעמוד ביעד זה. מדובר בחלק משמעותי מהתוכנית מכיוון ש-92,300 יחידות דיור מסך הכול היעד שהוצג, אמורות להיות תוכניות של פינוי-בינוי ושל תמ"א 38. על פי התכנית, כמחצית מיחידות הדיור (כ-31,000 מתוך כ- 60,000) שיאושרו במחוז תל אביב בשלוש השנים האלו, הן במסגרת התחדשות עירונית. היעד במחוז ירושלים לתקופה הנדונה הוא אישור של כ- 33,500 יחידות דיור מתוכן כ- 14,500 במסגרת של התחדשות עירונית. במחוז צפון היעד הוא 86,500 מתוכן כ-4,500 בתכניות של התחדשות עירונית. היעד לנפת אשקלון הוא כ- 37,500 יחידות מתוכן כ- 10,000 במסגרת התחדשות עירונית ובנפת באר שבע היעד לפי התכנית הוא אישור של כ-82,000 יחידות דיור מתוכן 3,300 בהתחדשות עירונית. שר האוצר, משה כחלון, ציין המשבר בדיור נגרם בעיקר בשל חוסר בתכנון ועניין זה טופל עתה, ובשלוש השנים הבאות יתוכננו כחצי מיליון יחידות דיור ברחבי הארץ. דלית זילבר, מנהלת מינהל התכנון, אמרה כי זו הפעם הראשונה שהמינהל מציג תכנית עבודה לשלוש שנים, לאחר שתוכניות הקודמות היו חד-שנתיות, וזאת לאחר שנבחנו הצרכים הדרושים ברחבי הארץ.
למאמר המלא