פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי15
מהנדס העיר חיפה המליץ לעצור בחינת בקשות חדשות לביצוע תמ"א 38 בשכונת כרמליה
כלבו חיפה והצפון
מהנדס העיר חיפה, אריאל וטרמן גיבש הצעת החלטה בדבר עדכון מסמך המדיניות של עיריית חיפה בנוגע לבחינת בקשות להיתרי בנייה שיינתנו לביצוע תמ"א 38 בחיפה. במסגרת זו של עדכון מסמך המדיניות העביר וטרמן המלצה לחברי המליאה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, לקראת ישיבת הוועדה שתתקיים ביום שלישי בשבוע הבא, לא לקדם בקשות חדשות של תמ"א 38 בשכונת כרמליה אשר יוגשו בגבולות התוכנית. הצעת ההחלטה של וטרמן כלולה בסדר היום של הפגישה, והיא מחריגה את שכונת כרמליה מהוראות תמ"א 38, עד למועד פרסומה הרשמי של הודעה על הכנת תוכנית חדשה לשכונה. עצירה כזאת של בחינת בקשות להיתר עד לפרסום הודעה רשמית, יכולה להמשך גם זמן רב, מכיוון שיש הליך של שמיעת התנגדויות לנוסח המוצע וגם לאחר שיסתיים שלב זה, יכול להיות שיחלו הליכים משפטיים, אשר עלולים להמשך זמן רב. צעדו של מהנדס העיר בא לאחר שחל גידול משמעותי במספר הבקשות לביצוע פרויקטים של תמ"א 38 בשכונה, בעיקר לאחר אישור תיקון של תמ"א 38 התקבל בדצמבר 2016. שרית גולן שטיינברג, חברת מועצת העיר חיפה מובילה את המאבק, ביחד עם חברי ועד השכונה, לרסן את הבנייה בשכונת כרמליה. גולן שטיינברג, אמרה כי צעדו של מהנדס העיר הוא מבורך, והוא היה הכרחי לנוכח הנתונים על היקפי תוספת הבנייה בשכונה מכוח תמ"א 38, מה שעלול לגרום לעומד נוסף על התשתיות בשכונה, ולכן נדרש לעשות חשיבה מחודשת, להכנת תוכנית חדשה לשכונה וגיוס משאבים עבור חיזוק התשתיות הציבוריות בה.
למאמר המלא