פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי8
התאמת חוק הדייר הסרבן בפרויקטים של התחדשות עירונית, למקרים של קשישים
גלובס
חוק דייר סרבן מתייחס למקרים שבהם דיירים בפרויקט של פינוי-בינוי מסרבים לתת את הסכמתו לביצוע הפרויקט ובכך הם עלולים לעכב קידום הפרויקט בעבור שאר בעלי הדירות. בתחילה דובר על חוק המבטא גישה קשוחה כלפי הדייר הסרבן כאשר בית המשפט יכול לפסוק נגדו. גישת המחוקק השתנתה מאחר וישנן סיבות נוספות שבהם דייר מסרב לתת את הסכמתו ולא תמיד מדובר המניעים כספיים של הדייר הסרבן או רצון מצדו לקבל תמורות נוספות. הקשישים, למשל, אינם רוצים להכנס לתהליך כזה מתוך מחשבה כי אין הם בטוחים בימי חייהם יוכלו להיכנס לדירה החדשה. בוועדת הרפורמות בכנסת, בראשות ח"כ רחל עזריה (כולנו) ישנה התקדמות בדיונים על חוק הדייר הסרבן כאשר מדובר בדייר סרבנים שהם קשישים והוצג בוועדה מתווה שיביא בחשבון את מצוקתם בפרויקטים של פינוי-בינוי. פתרון המוצע יהיה חייב יזם פינוי-בינוי להציע לדייר קשיש, המסרב לתת את הסכמתו לביצוע הפרויקט, 4 חלופות שסך התמורה של כל אחת מהן יהיה בשווי הדירה שהקשיש היה אמור לקבל במסגרת הפרויקט. היזם יהיה חייב לאפשר את החלופות האלו, לפני שיוכל להתייחס אליו כאל דייר סרבן. החלופות הן: מעבר של הקשיש לדיור מוגן, רכישת דירה שוות-ערך שלא במסגרת הפרויקט, דירה קטנה יותר כאשר הקשיש יקבל תשלום משלים, או להציע לו 2 דירות קטנות. התחדשות עירונית יכול להיתפס כאיום על הקשישים, ובד בבד, היא יכולה לשפר את איכות חייהם של קשישים הגרים בדירות ישנות שלא מתאימות לצרכיהם.
למאמר המלא