פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוג30
פטור מתשלום מס שבח ותשלום מע"מ בפרויקטים של תמ"א 38
Ynet
מטרתה של תכנית המתאר הארצית - תמ"א 38 – היא חיזוק מבנים ישנים כדי שיעמדו בפני רעידות אדמה. זה מתבצע על ידי כל שבעלי הדירות מעבירים ליזם את זכויות הבנייה שלהם, והוא בתמורה דואג לחיזוק המבנה וברוב המקרים מקבלים בעלי הדירות תוספות בנייה אשר מעלה את ערך הדירה הופך את הפרויקט לכדאי עבורם. העלאת שווי הדירה מחייב בדרך כלל תשלום של מס שבח, אשר נקבע לפי ההפרש שבין ערך הדירה בעת רכישתה לבין שוויה לאחר ההשבחה. נעשו מספר תיקונים בחוק שמאפשר ליהנות מהקלות בתשלומי המיסים בפרויקטים של תמ"א 38, והם ניתנו לאחר שהתברר שתשלום המיסים יצרה מצב של אי כדאיות כלכלית לביצוע פרויקטים כאלו. תיקון אחד לחוק התקבל בשנת 2008 לפיו הוגדרו התנאים לפיהם יינתן פטור מתשלום מס שבח כאשר מוכרים זכות במקרקעין מזכויות בנייה של תמ"א 38 וזה ייעשה על ידי בחינת הזכויות שהועברו ליזם ובחינת התמורה שקבלו בעלי הדירות במסגרת פרויקט תמ"א 38. הרחבת שטח הדירות ב-25 מ"ר, כמו גם מרפסות, מחסנים, מקום חנייה וכן התקנת מעלית, הפכו בעקבות התיקון לפטורים מתשלום מס שבח. הרחבת דירה מעבר ל-25 מ"ר, עבודות שיפוץ בדירות הקיימות או פיצוי כספי, לא ייהנו מפטור מלא של תשלום מס השבח. הוצאות של היזם עבור עורך דין לייצוג הדיירים, או עבור יועצים שונים גם הם הפכו בעקבות התיקון לפטורים ממס שבח. כאשר מדובר בפרויקט של תמ"א 38 במסלול של הריסה ובנייה מחדש, התקבל תיקון לחוק בשנת 2012 שלפיו בעלי הדירות זכאים לפטור ממס שבח, אם שטח הדירה החדשה שהוא יקבל אינו גדול ביותר מאשר 25 מ"ר כאשר שטח המרפסת אינו נכלל בהגדרה זו. כמו כן ניתן פטור מתשלום מע"מ בפרויקט של תמ"א 38.
למאמר המלא