פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוג27
בג"ץ דחה עתירה של השלטון המקומי ורשויות מקומיות כנגד תיקון 3/א של תמ"א 38
Ynet
השלטון המקומי ו-20 רשויות מקומיות עתרו לבג"ץ כנגד התיקון החדש של תמ"א 38, תיקון 3/א, אשר התקבל בנובמבר 2016 ומתייחס למסלול של הריסה ובנייה מחדש. התיקון החדש נועד לפתור את חוסר הבהירות בעניין חישוב זכויות הבנייה המירבי במסלול זה של תמ"א 38 ועל פיו ייקבעו זכויות הבנייה על פי שטח הקומה הטיפוסים הקיימת ואליה יתווספו ממ"ד כל יחידת דיור עוד 13 מ"ר. התיקון גם התייחס למספר הקומות הנוספות בבניין שהוועדה המקומית יכולה לאשר את הוספתן מעבר לקומות בבניין המקורי. על פי התיקון לבניין שבו יש בן קומה אחת אפשר יהיה להוסיף קומה וחצי, לבניין של שתי קומות ניתן יהיה להוסיף שתין וחצי קומות. 3 קומות יוכלו להתווסף לבניין של 3 קומות ו-3.5 קומות לבניין בן 4 קומות. מגישי העתירה לבג"ץ טענו נגד זכויות הבנייה שנקבעו בתיקון 3/א וגם כנגד זכויות הבנייה שנקבעו בתיקונים קודמים. על כך ענה בג"ץ שהעתירה הוגשה בשיהוי ניכר ולכן התיקונים שהתקבלו בעבר מהווים "מעשה עשוי". השופט ציין שבית המשפט יתערב רק במקרים שבהם נפל פגם בהחלטה של רשויות התכנון כמו חוסר תום לב, ניגוד עניינים, או חריגה מסמכות או ממתחם הסבירות. לטענת העותרים, ביצוע פרויקטים של תמ"א 38 לא יתבצע ביישובי הפריפריה מכיוון שהם לא כלכליים ולכן יש פגיעה בשיוויון מכיוון שפרויקטים כאלה ייתבצעו רק ביישובים שבאזור המרכז. על כך ענה בג"ץ שגם אם יש פגיעה בשוויון, הרי שמטרתה של התוכנית היא חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה וזו תכלית ראויה ועומדת בפסקת ההגבלה שבחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
למאמר המלא