פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוג2
תכנית מתאר חדשה לעיר באר שבע
וואלה
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום החליטה להפקיד את תוכנית המתאר החדשה לעיר באר שבע אשר אמור להגדיל את מספר התושבים עד שנת 2030 לכדי 340,000. על פי התוכנית יתווספו לעיר 13,100 דירות חדשות. תכנית המתאר החדשה תבוא במקום התוכנית שאושרה ב-1970היא צפויה להוסיף לעיר הדרומית 13,100 דירות חדשות. על פי התוכנית יוקם במזרח העיר בית חולים ציבורי שני באזור תעסוקה שיהיה מכוון לרפואה ומחקר רפואי, ויהיו בו גם, מעבדות מחקר ושירותים תומכי בריאות ורפואה. בסמוך לכביש 25, כביש דימונה - אשקלון ובסמוך לכביש 40, תל אביב – באר שבע. מנהל אגף בכיר לתכנון מקומי במנהל התכנון, אהוד יוסטמן ציין כי התחדשות עירונית תאפשר צמצום הפערים בין שכונות וותיקות לשכונות חדשות וייבנה רצף של בנייה בין השכונות. על פי התוכנית ירוכזו רוב שטחי המסחר והמשרדים במרכז העיר, על ידי חיבור דרך חברון, למרכז העסקים הראשי של העיר. זאת כדי שאזורי התעסוקה לא יהיו מרוחקים ומנותקים מהעיר.
למאמר המלא