פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38אוג16
מה צריך לדעת כאשר חותמים על הסכם לביצוע פרויקט של פינוי-בינוי
וואלה
בפרויקט פינוי-בינוי חותמים בעלי דירות בבניין הסכם עם יזם שהוא יהרוס את הבניין בו הם גרים. היזם מקבל זכויות בנייה במגרש ובתמורה מקבלים בעלי הדירות שהבניין שלהם נהרס, דירות חדשות בבניין שהוא בונה כאשר הן רחבות יותר, יש בבניין הסדרי חנייה לכל הדיירים, כמו גם תשתיות חדשות ומעלית. היזם דואג לדיור חלופי לדיירים שמתפנים מהדירות הקיימות עד אשר ייכנסו לדירותיהם החדשות. בכדי למנוע מהדיירים עוגמת נפש במהלך הפרויקט וכן לאחר שיסתיים, יש צורך לנהל משא ומתן לפני החתימה על ההסכם, במשא ומתן הזה כדאי שיהיה מעורב עורך דין, אשר ייבחר על ידי בעלי הדירות ולא על ידי היזם, ושיהיה מצוי בתחום המקרקעין בכלל ובתחום התחדשות עירונית בפרטי. במשא ומתן יוסכמו התמורות שבעלי הדירות יקבלו כגון, גודל הדירה שיקבלו, הערבויות שהיזם ייתן להם כדי להבטיח שהם יקבלו את כל זכויותיהם, כולל הדירה על שוויה החדש. יש חשיבות לכך שתהיה ערבות בנקאית בשווי הדירות החדשות כפי שיקבע שמאי. צריכה להיות גם ערבות לשכירות של הדירות החלופיות בהן יגורו הדיירים בזמן ביצוע הפרויקט. עוד צריך לוודא במהלך המשא ומתן שהמפרט הטכני של הדירות תוגדר איכות הביצוע, יוגדרו כיווני האוויר, החנייה, המעליות וכו'. יש לתת את הדעת גם על לוח הזמנים מחייבים של היזם למשל להיתר הבנייה, מועדי תחילת ביצוען של העבודות ושל תיקוני העבודות. יש גם לשים לב שיוסכם עם איכות קבלני המשנה שהיזם יעסיק כמו גם על תשלומי המיסים. חשוב שההסכם יכלול גם התייחסות לאופן שבו ייפתרו סכסוכים בין הזם לבין הדיירים.
למאמר המלא