פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38יול13
הבנת השיקולים הכלכליים של היזם בפרויקט תמ"א 38
וואלה
כדי להתגבר על החוסר בידע מקצועי שקיים כאשר מחפשים יזם לביצוע פרויקט של תמ"א 38 כדאי לבצע מספר מהלכים כדי לקבל את התמונה הנכונה וכדי לדעת מה התמורה המגיעה לבעלי הדירות. יש לבצע בדיקה תכנונית של היקפי הבנייה. כדאי לבקש מהיזם 'דו"ח אפס" הכולל את חישוב הוצאות הבנייה למ"ר, כמו גם את הוצאות המימון והמיסוי, והביטחונות והביטוחים. בדו"ח הזה מפרוטים גם ההוצאות נוספות למשל לבעלי מקצוע אחרים והוצאות עבור שיווק וכן הצפי של ההכנסות. מדו"ח זה ניתן להבין את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט עבור היזם, כאשר הוא מכניס את העלויות האפשרויות כדי להגיע לרווחיות ללא סיכונים מיותרים. כאשר מבצעים פרויקט של תמ"א 38 במסלול של חיזוק ושדרוג, היזם ינסה להוסיף לדירות הקיימות את השטח הגדול ביותר שיינתן לו כי אז הוא יוכל לבנות דירות חדשות מעל הקומות הקיימות בשטח גדול יותר, מה שיגדיל את הרווחיות שלו. כדי להימנע מהצורך לבצע התאמות ושיפוצים בדירות, יעדיפו היזמים להוסיף חדר או ממ"ד לדירות הקיימות ולא ליצור הרחבות רוחביות של קירות חוץ בדירה. היזמי נותנים לבעלי הדירות תכניות אותן הם מציעים לבצע, אך אלה עלולים להשתנות במהלך הדרך, אם זה בעקבות המדידות המסודרות שמתבצעות ואם זה בדיונים לקבל היתר בנייה בוועדה המקומית או בשל התנגדות של הציבור לתכנית. לכן על בעלי הדירות להגן על עצמם בהסכם מול הקבלן למקרים של שינויים בתכנית המוצעת ולבחון חלופות שונות. במקרים בהם לא ניתן לבצע כלל תוספות בניה ואז התמורה לבעלי הדירות יכולה להיות על ידי חלופות כגון חניה, מחסן, שיפוץ פנים הדירה ועוד.
למאמר המלא