פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38מאי17
נדחה ערעור על ביצוע תמ"א 38 באגף אחד בבית משותף
Ynet
בעלי דירות בבניין ברחוב מרגליות 16 בעיר חיפה ביקשו לחזק את המבנה ולאחר 4 שנים של עבודה מאומצת מול ועדות התכנון קיבלו היתר ליישום תמ"א 38. מדובר על אגף אחד מתוך שלושה אגפים בבית משותף. השכנים באגפים האחרים הגישו ערר כנגד התכנית בטענה שהיא פוגעת בשוויון בין הדירות. ועדת הערר לתכנון ובנייה חיפה שדנה בזה, החליטה בחודש יוני שעבר לאפשר לבצע בנפרד את החיזוק לאגף אחד בלבד. הועדה אישרה תכנית השומרת לדעתה על ניצול זכויות מאוזן ושאין היא מונעת את האפשרות לבצע חיזוק המבנה גם לאגפים האחרים. בעלי הדירות באגפים האחרים, הגישו עתירה לבית המשפט וביקשו לבטל את היתר הבניה שניתן כאשר הם טוענים כי לא קיבלו הזדמנות לטעון את טיעוניהם בועדת התכנון לפני שהתקבלה ההחלטה ולדעתם ההיתר שניתן פוגע בשוויון בין בעלי הדירות והם ייאלצו להסתפק באפשרויות בנייה שיוותרו לאחר שהראשונים שביצעו את הפרויקט יזכו לניצול מיטבי של הזכויות. השכנים גם טענו שזכויות הבנייה שניתנו הן נרחבות בעוד שיש הצדקה כלכלית ליזמים גם אם יינתנו פחות זכויות בנייה. את העתירה הגיש בשם בעלי הדירות באגפים האחרים העו"ד רון רוגין. בעלי הדירות שיזמו את פרויקט החיזוק, שיוצגו על ידי עו"ד זיו לוטן, טענו שהתכנית מאוזנת וכי לא נפגעה שום זכות מהותית של המתנגדים. שופט בית המשפט המחוזי חיפה, אברהם אליקים, דחה את העתירה. הוא לא קיבל את הטענה שלא ניתנה לעותרים זכות הטיעון וקבע כי וועדת הערר פעלה כראוי ומדובר בתכנית התואמת את עמדת הממשלה בדבר חיזוק מבנים שיעמדו בפני רעידות אדמה.
למאמר המלא