פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38פבר8
פטור ממס שבח בפרויקטים של תמ"א 38
LawGuide
תמ"א 38 נועדה לאפשר חיזוק מבנים שיעמדו בפני רעידות אדמה והיא נותנת תמריצים לבעלי זכויות בדירות שאת הבניין שלהם צריך לחזק בצורה של זכויות בנייה נוספות שאותן הם יכולים להעביר ליזם או לקבלן בתמורה לכך שהוא ידאג לחזק את הבניין ולשפץ אותו. ניתנו גם מספר הקלות מס כדי להפוך את הפרויקטים של תמ"א 38 לכדאיים מהבחינה הכלכלית, הן ליזמים ולקבלנים והן לבעלי הדירות. ההקלות האלה ניתנות רק כאשר זכויות הבנייה הן מכוח תמ"א 38 ולא במקרה של מכירת זכויות נוספות וגם לא במקרה שהתמורה להעברת הזכויות היא לא באמצעות שירותי בנייה אלא באמצעות תמורה כספית. ניתן לבצע פרויקט תמ"א 38 בשני מסלולים, האחד הוא חיזוק הבניין הקיים והשני הוא במסלול של הריסה ובנייה מחדש. שווי הדירה עולה בעקבות פרויקטים כאלה של תמ"א 38, ולכן עולה השאלה של מס שבח. במסלול של חיזוק חוק מיסוי המקרקעין קובע כי יש פטור ממס שבח כאשר מוכרים זכויות ברכוש משותף או זכויות בנייה שניתנו במסגרת התוכנית, אך הוא מוגבל למקרה שהשירותים שניתנים בעבור זכויות הבנייה, הם שירותי בנייה ורק בהתאם לתוכנית החיזוק המבנה מפני רעידות אדמה והשיפוץ יכלול הרחבת שטח הדירה, מרפסת שמש, חנייה, מחסן, וכן התקנת מעלית. כאשר המסלול הוא הריסה ובנייה מחדש, הפטור ממס שבח התאפשר רק לאחר שהוכנסו תיקונים לחוק, אך הוא מגביל את תוספת שטח הדירה ל- 25 מ"ר וגם נקבעה מגבלה לערכה של הדירה החדשה ביחס לדירה המקורית.
למאמר המלא