פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38ינו25
סוגיות הלכתיות הקשורות בתמ"א 38
חב"ד און ליין
תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית שמטרתה היא חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה והיא מבוצעת על ידי הרחבת הדירות הקיימות. הטור השבועי שמגיש הרה"ג מאיר אהרון, דן הפעם באחת השאלות שעולות במימוש של תמ"א 38, מאחר והרחבת הדירות גורמות לקירובו את הבניין הסמוך לו מה שמגדיל את היזק הראייה, ולכן יש לדון בסוגיה, האם מותר לקרב חלון שצופה לדירת השכנים, או האם במקרה ששכן השאיר דלת פתוחה, מותר להסתכל. היזק ראיה כולל איסור להסתכל לתוך הבית של השכן או לחצרו ויש אומרים כי הסיבה לאיסור הזה הוא מדין "נזק", מאחר ויש חשש שההבטה גורמת לשכן למעט בתשמישי הבית והחצר מחשש שיראו את מעשיו ודין זה, כמו כל דיני נזקין, הוא מחמת היזק ממוני. אחרים אומרים שהאיסור נובע מחמת "צניעות". לפיכך אסור לפתוח חלום שניתן יהיה לצפות לחצר השכן, כמו גם לפתוח דלת מול דלתו של השכן או חלון מול חלונו. אך מכיוון שבמציאות הקיימת בימינו, נבנים בניינים בכל העולם ובכלל זה בישראל, כאשר באותה קומה נבנות דירות ויש בהן דלת מול דלת וכן חלון הצופה מול חלון. לפיכך נאמרו כמה טעמים להתיר זאת כמו לענין חלון הצופה לחצר, נאמר כ בימינו לא עושים תשמיש צנוע בחצרות. לעניין דלת מול דלת נאמר כי כיום מקובל שדלתות הבית סגורות כל היום וגם שבסגנון הבנייה כיום, ליד דלת יש מבואה או פרוזדור כך שמול הדלת לא נמצאים חדרי שינה. לעניין חלון מול חלון, נאמר כי כיום מקובל שיש תריסים או וילונות שניתן להסתיר בעזרתם את פנים החדר.
למאמר המלא