פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ30
יש לתקן את לשון סעיף 11 בחוק המקרקעין
TheMarker
על פי חוק המקרקעין ניתן לפנות למפקח על רישום המקרקעין, במקרים שניתנה הסכמה של רוב בעלי הדירות בבניין משותף לבצע חיזוק או הריסה ובנייה מחדש (לכל מקרה רוב שונה). על פי חוק זה הדן בחיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה, בבניין שיש בו כניסות נפרדות, שהוא מוגדר "בית מורכב" יש לדון באופן שונה, כאשר רוב בעלי הזכויות בבניין אחר נתנו את הסכמתם ואלה בניין האחר לא נתנו. לעניין זה קבע סעיף 11 של החוק כי צריכים להתקיים שני תנאים כדי שכל אחד מהמבנים יוכר כבית משותף נפרד: שלא יקרה בבית מורכב, שביצוע הפרויקט יהווה פגיעה קנייניות בזכויות של בעל דירה במבנה האחר, ושניתן יהיה לבצע את הפרויקט מבלי שיידרש לבצע עבודה במבנה או באגף האחר. פסק דין שהתקבל בבית המשפט המחוזי חיפה, קבע כי כל פגיעה ברכוש המשותף השייך לכל המבנים בבית מרוכב אינה מקיימת את התנאי הראשון ובכך יצרו פרשנות מרחיבה לעניין "פגיעה בזכויות". בהחלטה אחרת של אותו בית משפט מחוזי חיפה, קבע כי מאחר והרציונל הקיים בבסיס התנאי הראשון הוא עידודם של בעלי זכויות במבנים לבצע חיזור שלהם מפני רעידות אדמה, הפרשנות המתבקשת היא דווקא מצמצמת. מאחר ומטרת יישום החוק היא לעודד חיזוק מבנים, יש לשקול לתקן את הגדרת סעיף 11 לחוק המקרקעין, כדי שהוא יהיה ברור ולא נתון לפרשנות, כך שהפרשנות המצמצמת תובא בו לידי ביטוי באופן חד משמעי.
למאמר המלא