פרסומי התחדשות עירונית ותמ"א 38דצמ30
ועדות הערר מקפיאות דיון בבקשות של תמ"א 38 אם יש ספק בעניין הקנייני
TheMarker
כאשר יש רוב חוקי בין בעלי הדירות בבניין לבצע פרויקט של תמ"א 38 נוטים אלה שבידם הסמכות להכריע בסכסוכים בינם לבין המתנגדים - המפקחים על המקרקעין - לאשר בקשות לקידום הפרויקט. לאחרונה מסתמנת מגמה של שינוי והסיכויים של המתנגדים לביצוע פרויקט כזה עלו במקצת, וזה קורה במקרים בהם מוסדות התכנון מקפידים יותר בעניין של התנגדויות קנייניות בהשוואה להתנגדויות תכנוניות. מוסדות אלה שמים היום לב יותר להליכים המקדמיים של הגשת בקשת היתר בנייה בפרויקטים של תמ"א 38, ומייחסים להם חשיבות רבה כיום. כך למשל, יזם ביקש לבצע תמ"א 38, הציג בפני הוועדה המקומית נתניה ייפוי כוח של 19 בעלי דירות בבניין שיש בו 22 דירות, שזהו רוב חוקי לקידום פרויקט כזה. ככל שהתקדמו התהליכים נסוגו בהם מהסכמתם מספר בעלי דירות והגיע למצב ש- 11 מהם התנגדו, כאשר אלה שחזרו בהם טענו כנגד תוקפם שח יפויי הכוח וכנגד פרשנותם כ"יפויי כוח בלתי־חוזרים". למוסדות התכנון, שלהן הידע המקצועי בהיבטי התכנון, אין סמכות לדון בשאלות קנייניות ולכן וועדות הערר קובעות, שיש לפעול על פי יסוד "תשתית קניינית", כי יש להקפיא את הכרעתם בנוגע להיבטים התכנוניים עד אשר תהיה תשתית קניינית מובהקת. בכך מבקשות ועדות הערר לצמצם את בזבוז הזמן בוועדות והן מפנות את הצדדים לבית המשפט שיכריע בסוגיות הקנייניות, גם כאשר החלטה זו גורמת להארכת זמן האישור. זאת למרות שסדר הדברים הנכון הוא אישור בוועדה המקומית לפני שהעניין עולה לדיון אצל המפקח על המקרקעין.
למאמר המלא